THOMAS BLAND

______________________________________________________________________________________________________________

  Thomas Bland

Thomas Bland, πλαγιόκαννο,διαμετρήματος 12, δισκάνδαλο,  με μισές φωτιές και απλούς εξολκείς (κλασικό αγγλικό παποντούφεκο). Κοντάκι ντεμί πιστολέ. Πρόσφατο έτος κατασκευής (1956). Κάννες μήκους 76 εκατοστών, με θαλάμες μήκους 76 χιλιοστών (εξαιρετικά σπάνιο για αγγλικό πλαγιόκαννο) και συσφίξεις 3/4 και 3/4 (** & ** – 7/10 & 8/10).

Κατάσταση: πάρα πολύ καλή.

Τιμή 3.700 ευρώ

This entry was posted in >Οπλα Λειόκανα, Πλαγιόκανα Δίκαννα. Bookmark the permalink.