HOLLAND & HOLLAND h.g.

______________________________________________________________________________________________________________

  Holland & Holland

Holland & Holland, εξώσφυρο πλαγιόκαννο δίκαννο (κοκοροντούφεκο), διαμετρήματος 12, με δαμασκηνές κάννες μήκους 76 εκατοστών, θαλάμες μήκους 70 χιλιοστών (επιμηκυμένες στην Αγγλία από 65 χιλιοστά), διάμετρο αυλών 18,7 και 18,8 χιλιοστών και συσφίξεις κύλινδρο και στις δύο κάννες. Οι κάννες λόγω εσωτερικής λείανσης σε κάποια φάση της ζωής του όπλου και λόγω επιμήκυνσης θαλάμης για να δέχεται φυσίγγια γεμισμένα σε κάλυκα 70 χιλιοστών, πέρασαν επαναδοκιμή πιέσεων 850 bars πριν την εξαγωγή του όπλου από τη Μεγάλη Βρετανία. Κοντάκι αγγλέ. Αποστρογγυλεμένη μπάσκουλα (rounded) χωρίς σκάλισμα.

Κατάσταση: καλή.

Τιμή: 5.800 ευρώ

 

 

This entry was posted in Κοκοροντούφεκα. Bookmark the permalink.