FRANZ SODIA

______________________________________________________________________________________________________________

  Franz Sodia

Franz Sodia, αλληλεπίθετο δίκαννο, διαμετρήματος 12, με μισές φωτιές και διακοσμητικές πλάκες (side plates), δισκάνδαλο, με αυτομάτους εξολκείς, με κάννες μήκους 70 εκατοστών, με διάμετρο αυλών 18,2 χιλιοστών, με θαλάμες μήκους 70 χιλιοστών και συσφίξεις βελτιωμένο κύλινδρο και 3/4 (**** & ** – 1/10 & 7,5/10). Κοντάκι πιστολέ με μάγουλο.

Κατάσταση: πάρα πολύ καλή.

Τιμή: 9.500 ευρώ

This entry was posted in >Οπλα Λειόκανα, Αλληλεπίθετα δίκαννα (super pose). Bookmark the permalink.