FRANCOTTE cal.16 μ.δ.

______________________________________________________________________________________________________________

   Francotte cal.16

Francotte, βελγικό πλαγιόκαννο δίκαννο, διαμετρήματος 16, με μισές  φωτιές, με απλούς εξολκείς, με  κάννες μήκους 72 εκατοστών, με θαλάμες μήκους 70 χιλιοστών και συσφίξεις βελτιωμένο κύλινδρο και ντεμί (**** & *** – 2,5/10 & 5/10). Κοντάκι ντεμί πιστολέ.

Κατάσταση: καλή (το όπλο παρουσιάζει ήπιες διαβρώσεις στο εσωτερικό της δεξιάς κάννης του).

Τιμή: 1.200 ευρώ

This entry was posted in Μικρά Διαμετρήματα. Bookmark the permalink.