F.LLI PIOTTI

______________________________________________________________________________________________________________

  F.lli Piotti

F.lli Piotti, πλαγιόκαννο,διαμετρήματος 12, με μισές φωτιές και αυτομάτους εξολκείς, κάννες 70 εκατοστών, με θαλάμες 70 χιλιοστών, αυλό 18,4 χιλιοστών και συσφίξεις ντεμί και full (***/*, 4/10 & 9/10). Kοντάκι αγγλέ.

Κατάσταση: αχρησιμοποίητο

Τιμή: 9.000 ευρώ

This entry was posted in >Οπλα Λειόκανα, Πλαγιόκανα Δίκαννα. Bookmark the permalink.