ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.31109752

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού κωδ.31109752

Ζεύγος πλακιδίων από θερμικά κατεργασμένο και πεπλατυσμένο κέρατο αφρικάνικου κριαριού. Εξαιρετικό υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια, με γνωστές εδώ και αιώνες, εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύει την παρούσα, μπορεί ο επισκέπτης να δει λεπτομέρειες του προϊόντος.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 133x50x8 ως 13 χιλιοστά (κυμαινόμενο πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 20,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.31109752

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61109957

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού κωδ.61109957

Ζεύγος πλακιδίων από θερμικά κατεργασμένο και πεπλατυσμένο κέρατο αφρικάνικου κριαριού. Εξαιρετικό υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια, με γνωστές εδώ και αιώνες, εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύει την παρούσα, μπορεί ο επισκέπτης να δει λεπτομέρειες του προϊόντος.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 140×40 ως 48×8 ως 11 χιλιοστά (κυμαινόμενο πλάτος και πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 22,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61109957

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61110199

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού κωδ.61110199

Ζεύγος πλακιδίων από θερμικά κατεργασμένο και πεπλατυσμένο κέρατο αφρικάνικου κριαριού. Εξαιρετικό υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια, με γνωστές εδώ και αιώνες, εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύει την παρούσα, μπορεί ο επισκέπτης να δει λεπτομέρειες του προϊόντος.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 130×46 ως 50×10 ως 16 χιλιοστά (κυμαινόμενο πλάτος και πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 25,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61110199

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.10

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού Μερινός κωδ.10

Πλακίδια κέρατου από κριάρι της περίφημης ποικιλίας Μερινός. Το απόλυτο υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια. Δυσεύρετο, με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και πανέμορφο! Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Το εσωτερικό μέρος ωτν πλακιδίων φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύουν την παρούσα.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 116x31x9 ως 12 χιλιοστά (κυμαινόμενο πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 37,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.10

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.12

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού Μερινός κωδ.12

Πλακίδια κέρατου από κριάρι της περίφημης ποικιλίας Μερινός. Το απόλυτο υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια. Δυσεύρετο, με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και πανέμορφο! Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Το εσωτερικό μέρος ωτν πλακιδίων φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύουν την παρούσα.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 122x32x6 ως 8 χιλιοστά (κυμαινόμενο πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 37,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.12

ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.Α

______________________________________________________________________________________________________________

Μεγάλο μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.Α

Μεγάλο κομμάτι, αγυάλιστο, από κέρατο μαύρου αφρικανικού βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 160x49x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 30,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.Α

ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.Β

______________________________________________________________________________________________________________

Μεγάλο μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.Β

Μεγάλο κομμάτι, γυαλισμένο, από κέρατο μαύρου αφρικανικού βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 162x48x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 30,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.Β

ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.Γ

______________________________________________________________________________________________________________

Μεγάλο μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.Γ

Μεγάλο κομμάτι, γυαλισμένο, από κέρατο μαύρου αφρικανικού βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 160x49x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 30,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.Γ

ΚΕΡΑΤΟ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ ΙΜΠΑΛΑ ΚΩΔ.109

______________________________________________________________________________________________________________

Κέρατο αντιλόπης ιμπάλα κωδ.109

Κέρατο αντιλόπης ιμπάλα, πρώτης ποιότητας, με τη χαρακτηριστική στιλπνότητα και τα ανάγλυφα «δαχτυλίδια» που παρουσιάζουν τα κέρατα του συγκεκριμένου ζώου, με μέγεθος ικανό να δώσει τρεις τουλάχιστον λαβές για «σφινωτή» λάμα, με σχετικά ευθύ πρόσθιο αιχμηρό άκρο και με έντονη κυρτότητα σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του κέρατου. Σε διαστάσεις, φτάνει τα 41 εκατοστά η χορδή του (ευθεία μέτρηση από άκρο σε άκρο), ενώ η «παρακολούθηση» της ράχης του έχει μήκος 55 εκατοστών. Λίγο καιρό πριν, φέραμε πανομοιότυπα τέτοια κέρατα και οι εντυπώσεις των πελατών μας που τα αγόρασαν και τα χρησιμοποίησαν, ήταν κυριολεκτικά ενθουσιώδεις.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 45,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΕΡΑΤΟ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ ΙΜΠΑΛΑ ΚΩΔ.109

ΚΕΡΑΤΟ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ ΙΜΠΑΛΑ ΚΩΔ.111

______________________________________________________________________________________________________________

Κέρατο αντιλόπης ιμπάλα κωδ.111

Κέρατο αντιλόπης ιμπάλα, πρώτης ποιότητας, με τη χαρακτηριστική στιλπνότητα και τα ανάγλυφα «δαχτυλίδια» που παρουσιάζουν τα κέρατα του συγκεκριμένου ζώου, με μέγεθος ικανό να δώσει τρεις τουλάχιστον λαβές για «σφινωτή» λάμα, με σχετικά ευθύ πρόσθιο αιχμηρό άκρο και με έντονη κυρτότητα σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του κέρατου. Σε διαστάσεις, φτάνει τα 40 εκατοστά η χορδή του (ευθεία μέτρηση από άκρο σε άκρο), ενώ η «παρακολούθηση» της ράχης του έχει μήκος 52 εκατοστών. Λίγο καιρό πριν, φέραμε πανομοιότυπα τέτοια κέρατα και οι εντυπώσεις των πελατών μας που τα αγόρασαν και τα χρησιμοποίησαν, ήταν κυριολεκτικά ενθουσιώδεις. Στην «Αναλυτική παρουσίαση» που συνοδεύει την παρούσα, υπάρχει και κοντινές φωτογραφίες που αποτυπώνουν με ευκρίνεια το «ανάγλυφο» της επιφάνειας του προϊόντος.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 45,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΕΡΑΤΟ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ ΙΜΠΑΛΑ ΚΩΔ.111