ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΟΣΤΟΥ ΒΙΣΩΝΑ ΚΩΔ.401

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια μηριαίου οστού βίσωνα κωδ.401

Ζεύγος πλακιδίων μηριαίου οστού βίσωνα, δυσεύρετο, με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, για την κατασκευή λαβής μαχαιριού.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 130x24x5 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 21,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΟΣΤΟΥ ΒΙΣΩΝΑ ΚΩΔ.401

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΟΣΤΟΥ ΒΙΣΩΝΑ ΚΩΔ.402

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια μηριαίου οστού βίσωνα κωδ.402

Ζεύγος πλακιδίων μηριαίου οστού βίσωνα, δυσεύρετο, με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, για την κατασκευή λαβής μαχαιριού.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 130x24x5 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 21,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΟΣΤΟΥ ΒΙΣΩΝΑ ΚΩΔ.402

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.31109752

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού κωδ.31109752

Ζεύγος πλακιδίων από θερμικά κατεργασμένο και πεπλατυσμένο κέρατο αφρικάνικου κριαριού. Εξαιρετικό υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια, με γνωστές εδώ και αιώνες, εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύει την παρούσα, μπορεί ο επισκέπτης να δει λεπτομέρειες του προϊόντος.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 133x50x8 ως 13 χιλιοστά (κυμαινόμενο πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 20,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.31109752

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61109957

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού κωδ.61109957

Ζεύγος πλακιδίων από θερμικά κατεργασμένο και πεπλατυσμένο κέρατο αφρικάνικου κριαριού. Εξαιρετικό υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια, με γνωστές εδώ και αιώνες, εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύει την παρούσα, μπορεί ο επισκέπτης να δει λεπτομέρειες του προϊόντος.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 140×40 ως 48×8 ως 11 χιλιοστά (κυμαινόμενο πλάτος και πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 22,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61109957

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61110199

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού κωδ.61110199

Ζεύγος πλακιδίων από θερμικά κατεργασμένο και πεπλατυσμένο κέρατο αφρικάνικου κριαριού. Εξαιρετικό υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια, με γνωστές εδώ και αιώνες, εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύει την παρούσα, μπορεί ο επισκέπτης να δει λεπτομέρειες του προϊόντος.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 130×46 ως 50×10 ως 16 χιλιοστά (κυμαινόμενο πλάτος και πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 25,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.61110199

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.8

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού Μερινός κωδ.8

Πλακίδια κέρατου από κριάρι της περίφημης ποικιλίας Μερινός. Το απόλυτο υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια. Δυσεύρετο, με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και πανέμορφο! Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Το εσωτερικό μέρος ωτν πλακιδίων φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύουν την παρούσα.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 125x32x7 ως 12 χιλιοστά (κυμαινόμενο πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 37,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.8

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.10

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού Μερινός κωδ.10

Πλακίδια κέρατου από κριάρι της περίφημης ποικιλίας Μερινός. Το απόλυτο υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια. Δυσεύρετο, με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και πανέμορφο! Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Το εσωτερικό μέρος ωτν πλακιδίων φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύουν την παρούσα.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 116x31x9 ως 12 χιλιοστά (κυμαινόμενο πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 37,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.10

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.12

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια κέρατου κριαριού Μερινός κωδ.12

Πλακίδια κέρατου από κριάρι της περίφημης ποικιλίας Μερινός. Το απόλυτο υλικό λαβής για παραδοσιακά μαχαίρια. Δυσεύρετο, με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και πανέμορφο! Η κυματοειδής επιφάνειά τους τα κάνει να παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία πάχους, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί αισθητικό ή λειτουργικό πρόβλημα στο τελικό προϊόν (στη λαβή). Το εσωτερικό μέρος ωτν πλακιδίων φαίνεται καθαρά στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύουν την παρούσα.
Διαστάσεις κάθε πλακιδίου: 122x32x6 ως 8 χιλιοστά (κυμαινόμενο πάχος λόγω κυματοειδούς διαμόρφωσης της ράχης).
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 37,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΔ.12

ΚΕΡΑΤΟ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.30205164

______________________________________________________________________________________________________________

Κέρατο κριαριού κωδ.30205164

Ακατέργαστο και ολόκληρο κέρατο ευρωπαϊκού κριαριού, συνολικού μήκους (σε ευθεία από το ένα ως το άλλο άκρο) 40 εκατοστά. Το κέρατο έχει στοιχειωδώς καθαριστεί εσωτερικά και είναι έτοιμο για κατάτμηση, θέρμανση και ίσιωμα, για την παραγωγή πλακιδίων. Πιθανές μικροθραύσεις, χτυπήματα ή ραγίσματα που δείχνουν να δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ζωής του κριαριού, δεν κρίνονται στην παρούσα περιγραφή ως ελαττώματα και γι’ αυτό πιθανά να μην αναφέρονται.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 11,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΕΡΑΤΟ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.30205164

ΚΕΡΑΤΟ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.30205286

______________________________________________________________________________________________________________

Κέρατο κριαριού κωδ.30205286

Ακατέργαστο και ολόκληρο κέρατο ευρωπαϊκού κριαριού, συνολικού μήκους (σε ευθεία από το ένα ως το άλλο άκρο) 35,5 εκατοστών. Το κέρατο έχει στοιχειωδώς καθαριστεί εσωτερικά και είναι έτοιμο για κατάτμηση, θέρμανση και ίσιωμα, για την παραγωγή πλακιδίων. Πιθανές μικροθραύσεις, χτυπήματα ή ραγίσματα που δείχνουν να δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια ζωής του κριαριού, δεν κρίνονται στην παρούσα περιγραφή ως ελαττώματα και γι’ αυτό πιθανά να μην αναφέρονται. Η μία έντονη τέτοιου τύπου ρωγμή στο μέσον περίπου του συγκεκριμένου κέρατου, έχει απλώς φωτογραφηθεί κατάλληλα για να φαίνεται ξεκάθαρα, στις φωτογραφίες της «Αναλυτικής παρουσίασης» που συνοδεύουν την παρούσα.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 11,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΕΡΑΤΟ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΚΩΔ.30205286
1 2 3 13