ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΑ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΑ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΑ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΒ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΒ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΒ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΓ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΓ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΓ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΔ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΔ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΔ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΕ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΕ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΕ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΖ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΖ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΖ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΗ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΗ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΗ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΘ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΘ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΘ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΙ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΙ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΙ

ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΚ

______________________________________________________________________________________________________________

Παχύ μπλοκ κέρατου μαύρου βούβαλου κωδ.ΑΚ

Πολύ παχύ κομμάτι, πλήρως στιλβωμένο, από κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου, για την κατασκευή λαβής πιστολιών, ένθετων για πρόσθιο άκρο ξυστού (πάπιας) λειόκαννων, λαβής μαχαιριών κλπ.
Διαστάσεις 101x50x20 χιλιοστά
.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Κέρατα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΑΧΥ ΜΠΛΟΚ ΚΕΡΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΥ ΚΩΔ.ΑΚ
1 2 3 9