ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ1

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ1

Μεσαίου μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αρκετά λεπτή, για λαβή μικρού μαχαιριού. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 10,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ1

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ4

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ4

Μεσαίου μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αρκετά λεπτή και λεία, για λαβή μικρού μαχαιριού. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 6,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ4

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ7

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ7

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αρκετά λεπτή, για λαβή μικρού μαχαιριού. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 8,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ7

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ11

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ11

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αρκετά λεπτή, για λαβή μικρού μαχαιριού. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 8,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ11

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ12

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ12

Ικανού μεγέθους αλλά με παράξενο σχήμα απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, μάλλον δύσχρηστο για λαβή μικρού μαχαιριού. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 6,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ12

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ16

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ16

Μεσαίου μεγέθους αλλά με παράξενο σχήμα απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, μάλλον δύσχρηστο για λαβή μικρού μαχαιριού. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 3,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ16

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ18

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ18

Μικρού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, που λόγω μεγέθους και πάχους δεν ενδείκνυται για χρήση στη μαχαιροποιία, αποτελεί όμως ιδανική πρώτη ύλη για «φρένο» σε δερμάτινο κορδόνι θήκης ή για «κούμπωμα» σε δερμάτινη θήκη. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 3,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ18

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ20

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ20

Μικρού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, που λόγω μεγέθους και πάχους δεν ενδείκνυται για χρήση στη μαχαιροποιία, αποτελεί όμως ιδανική πρώτη ύλη για «φρένο» σε δερμάτινο κορδόνι θήκης ή για «κούμπωμα» σε δερμάτινη θήκη. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 2,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ20

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ21

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ21

Μικρού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, που λόγω μεγέθους και πάχους δεν ενδείκνυται για χρήση στη μαχαιροποιία, αποτελεί όμως ιδανική πρώτη ύλη για «φρένο» σε δερμάτινο κορδόνι θήκης ή για «κούμπωμα» σε δερμάτινη θήκη. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 4,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ21

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ23

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ23

Μικρού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, που λόγω μεγέθους και πάχους δεν ενδείκνυται για χρήση στη μαχαιροποιία, αποτελεί όμως ιδανική πρώτη ύλη για «φρένο» σε δερμάτινο κορδόνι θήκης ή για «κούμπωμα» σε δερμάτινη θήκη. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 2,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ23
1 2 3 10