ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ47

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ47

Μικρού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, που λόγω μεγέθους και πάχους δεν ενδείκνυται για χρήση στη μαχαιροποιία, αποτελεί όμως ιδανική πρώτη ύλη για «φρένο» σε δερμάτινο κορδόνι θήκης ή για «κούμπωμα» σε δερμάτινη θήκη. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 2,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ47

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ50

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ50

Μικρού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, που λόγω μεγέθους και πάχους δεν ενδείκνυται για χρήση στη μαχαιροποιία, αποτελεί όμως ιδανική πρώτη ύλη για «φρένο» σε δερμάτινο κορδόνι θήκης ή για «κούμπωμα» σε δερμάτινη θήκη. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 2,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ50

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ52

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ52

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αλλά αρκετά λεπτή, για λαβή μικρού εγχειρίδιου. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 8,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ52

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ53

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ53

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αρκετά λεπτή αλλά με ευρεία βάση και ωραίο σχήμα και απόχρωση, για λαβή μικρού εγχειρίδιου. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 12,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ53

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ55

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ55

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αλλά με παράξενο, ακατάλληλο ζιγκ ζαγκ σχήμα. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 10,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ55

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ57

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ57

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αλλά αρκετά λεπτή, για λαβή μικρού εγχειρίδιου. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 10,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ57

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ59

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ59

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αλλά αρκετά λεπτή, για λαβή μικρού εγχειρίδιου. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 8,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ59

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ60

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ60

Μεσαίου μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, αρκετά λεπτή αλλά με εντυπωσιακή αδρότητα, για λαβή μικρού εγχειρίδιου. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 7,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ60

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ61

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ61

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, μεγάλου πάχους, αλλά παράξενου σχήματος, για λαβή πολύ συγκεκριμένων και ιδιαίτερων μαχαιριών. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 7,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ61

ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ63

______________________________________________________________________________________________________________

Άκρο κέρατου κόκκινου ελαφιού κωδ.Χ63

Ικανού μεγέθους απόληξη κέρατου κόκκινου ελαφιού, μεγάλου πάχους, αλλά παράξενου σχήματος, για λαβή πολύ συγκεκριμένων και ιδιαίτερων μαχαιριών. Το μήκος του κομματιού φαίνεται από τον χάρακα που έχει φωτογραφηθεί δίπλα του.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 12,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Κέρατα ελαφιού, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΆΚΡΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΚΩΔ.Χ63