ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.395

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.10 κωδ.395

Χάρτινος κάλυκας άγνωστης προέλευσης, σε διαμέτρημα 10, με ύψος κάλυκα 80 χιλιοστά (ύψος σύνηθες μέχρι τη δεκαετία του ’70 σε κεντροευρωπαϊκούς κάλυκες αυτού του διαμετρήματος), κενός, με γεμάτο καψούλι, καινούργιος όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του, αλλά με ήπιο αποχρωματισμό στη μία πλευρά του, λόγω μακρόχρονης έκθεσης στο φως.

Τιμή κάλυκα: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.395

ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.394

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.10 κωδ.394

Σπανιότατος χάρτινος κάλυκας, άγνωστης προέλευσης, σε διαμέτρημα 10, με ύψος κάλυκα 76 χιλιοστά, κενός, με γεμάτο καψούλι, καινούργιος όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του, αλλά με διαρρηγμένο (σχισμένο) τον μεταλλικό πάφυλα της βάσης του, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Παρά το σοβαρό ελάττωμά του, η σπανιότητά του μας οδήγησε στο να τον εκθέσουμε προς πώληση.

Τιμή κάλυκα: 15 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.394

ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 ΚΑΙ 16 κωδ.392

______________________________________________________________________________________________________________

Μπρούντζινοι κάλυκες cal.12 και 16 κωδ.392

Ορειχάλκινοι (μπρούντζινοι) κάλυκες, μεταχειρισμένοι, κενοί (άδειοι, με ριγμένο καψούλι), διάσημων κατασκευαστών ως ακολούθως. Από αριστερά προς τα δεξιά:
1. Manufrance cal.12 65mm Γαλλίας.
2. Winchester cal.12 65mm ΗΠΑ.
3. Πρώην Σοβιετικής Ένωσης cal.16 70mm.

Τιμή σετ (τριάδας): 40 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 ΚΑΙ 16 κωδ.392

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 κωδ.390

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες διαμετρήματος 12 κωδ.390

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Cartoucherie Francaise cal.12 65mm Γαλλίας.
2. SMI cal.12 65mm Ιταλίας.
3. SMI cal.12 67mm Ιταλίας.
4. Cheddite cal.12 67mm Ιταλίας.
5. Cheddite cal.12 67mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 12 κωδ.390

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.389

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων κωδ.389

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM κάλυκας ηλεκτρικής πυροδότησης (χωρίς καψύλιο) cal.12 65mm Γαλλίας.
2. Orbea cal.32 65mm Ισπανίας.
3. Rey Freres cal.36 50mm! Γαλλίας.

4. Ανώνυμο κεντροφλεγές cal.9mm/45mm! άγνωστο.

Τιμή σετ (τετράδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.389

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.387

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων κωδ.387

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Cartoucherie Nationale cal.20 65mm Γαλλίας.
2. Martignoni cal.24 65mm Ιταλίας.
3. Orbea cal.32 65mm Ισπανίας.

4. Gaupillat cal.32 60mm! Γαλλίας.

Τιμή σετ (τετράδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.387

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.386

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων κωδ.386

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM κάλυκας ηλεκτρικής πυροδότησης (χωρίς καψύλιο) cal.12 65mm Γαλλίας.
2. Martignoni cal.24 65mm Ιταλίας.
3. Orbea cal.32 65mm Ισπανίας.

4. Federal cal.28 60mm!!! ΗΠΑ.

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΡΙΓΜΕΝΟΣ, ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΕΔΩ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ.

Τιμή σετ (τετράδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.386

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.385

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων κωδ.385

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM κάλυκας ηλεκτρικής πυροδότησης (χωρίς καψύλιο) cal.12 65mm Γαλλίας.
2. Martignoni cal.24 65mm Ιταλίας.
3. Fiocchi cal.32 65mm Ιταλίας.

4. Orbea cal.32 65mm Ισπανίας.

Τιμή σετ (τετράδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.385

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.384

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων κωδ.384

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 70mm Ιταλίας.
2. MGM cal.32 60mm Γαλλίας.
3. Gevelot cal.32 60mm Γαλλίας.

4. Gevelot cal.32 60mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (τετράδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.384

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.383

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων κωδ.383

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 70mm Ιταλίας.
2. Martignoni cal.24 65mm Ιταλίας.
3. Gevelot cal.32 60mm! Γαλλίας.

4. Fiocchi cal.36 50mm! Ιταλίας.

Τιμή σετ (τετράδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ κωδ.383