ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.8 PIN FIRE κωδ.416

______________________________________________________________________________________________________________

Τεράστιος χάρτινος κάλυκας cal.8 Pin Fire κωδ.416

Τεράστιος χάρτινος κάλυκας, με καρφίδα επίκρουσης (τύπου pin fire), μεταχειρισμένος, σε μέτρια κατάσταση. Το κυρίως σώμα του κάλυκα είναι ατύπωτο, ενώ στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα αναγράφεται το διαμέτρημα εξώγλυφο, πράγμα σπάνιο, που υποδηλώνει και ιδιαίτερα πρώιμη κατασκευή του κάλυκα. Ο κάλυκας είναι κατασκευασμένος από τη γαλλική εταιρεία Gevelot και έχει ύψος 70 χιλιοστά. Βρίσκεται δε σε εξαιρετική κατάσταση για την ηλικία του, με μοναδικό σημάδι παλαιότητας κάποιους ήπιους αποχρωματισμούς του χάρτινου σώματος του κάλυκα κοντά στο χείλος του.

Τιμή κάλυκα: 35 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.8 PIN FIRE κωδ.416

ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.12 ΚΑΙ 14 Pinfire κωδ.415

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 και 14 pin fire κωδ.415

Σπάνιοι χάρτινοι κάλυκες, με καρφίδα (pin fire) της μεταβατικής περιόδου των πρώτων οπισθογεμών όπλων, στο σπανιότατο διαμέτρημα 14 ο ένας και σε διαμέτρημα 12 ο άλλος! Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το μη εμφανές εξωτερικά (pin fire) καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. Cartoucherie Francaise cal.12 65mm Γαλλίας.
2. SF cal.14 65mm Γαλλίας.

Τιμή ζεύγους: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.12 ΚΑΙ 14 Pinfire κωδ.415

ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.16 PIN FIRE κωδ.411

______________________________________________________________________________________________________________

Σπανιότατος χάρτινος κάλυκας cal.16 Pin Fire κωδ.411

Σπανιότατος χάρτινος κάλυκας, με καρφίδα επίκρουσης (τύπου pin fire), καινούργιος, αχρησιμοποίητος, με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του πριν από 120 περίπου χρόνια, η πρώτη γενιά καλύκων της ιστορικής γαλλικής εταιρείας Manufrance, κυριολεκτικό σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε συλλογή χάρτινων φυσιγγίων. Το κυρίως σώμα του κάλυκα είναι τυπωμένο, με τις κλασικές διαγώνιες ρίγες, που διατήρησε η Manufrance μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και αντικαταστάθηκαν με τους γνωστούς «μαρμαρωτούς» κάλυκες.
Ο κάλυκας είναι διαμετρήματος 16, ύψους 65 χιλιοστά και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση για την ηλικία του.

Τιμή κάλυκα: 60 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.16 PIN FIRE κωδ.411

ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.14 Pinfire κωδ.410

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.14 pin fire κωδ.410

Σπανιότατοι χάρτινοι κάλυκες, με καρφίδα (pin fire) της μεταβατικής περιόδου των πρώτων οπισθογεμών όπλων, στο σπανιότατο διαμέτρημα 14! Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το μη εμφανές εξωτερικά (pin fire) καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. SF cal.14 65mm Γαλλίας.
2. Eley Bros cal.14 65mm Αγγλίας.

Τιμή ζεύγους: 30 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.14 Pinfire κωδ.410

ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.12 ΚΑΙ 24 Pinfire κωδ.408

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 και 24 pin fire κωδ.408

Σπάνιοι χάρτινοι κάλυκες, με καρφίδα (pin fire) της μεταβατικής περιόδου των πρώτων οπισθογεμών όπλων. Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το μη εμφανές εξωτερικά (pin fire) καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. Ανώνυμος cal.12 65mm άγνωστης προέλευσης.
2. MGM cal.24 65mm Γαλλίας.

Τιμή ζεύγους: 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.12 ΚΑΙ 24 Pinfire κωδ.408

ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.24 Pinfire κωδ.406

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.24 pin fire κωδ.406

Σπάνιοι χάρτινοι κάλυκες, με καρφίδα (pin fire) της μεταβατικής περιόδου των πρώτων οπισθογεμών όπλων. Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το μη εμφανές εξωτερικά (pin fire) καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. MGM cal.24 65mm Γαλλίας.
2. MGM cal.24 65mm Γαλλίας.

Τιμή ζεύγους: 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.24 Pinfire κωδ.406

ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.24 Pinfire κωδ.403

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.24 pin fire κωδ.403

Σπάνιοι χάρτινοι κάλυκες, με καρφίδα (pin fire) της μεταβατικής περιόδου των πρώτων οπισθογεμών όπλων. Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το μη εμφανές εξωτερικά (pin fire) καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. MGM cal.24 65mm Γαλλίας.
2. ΒΑ cal.24 65mm άγνωστης προέλευσης.

Τιμή ζεύγους: 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.24 Pinfire κωδ.403

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 ΚΑΙ 16 κωδ.401

______________________________________________________________________________________________________________

Ηλεκτρικοί κάλυκες cal.12 και 16 κωδ.401

Σπάνιοι χάρτινοι κάλυκες της γαλλικής εταιρείας MGM, σε διαμέτρημα 12 (ο πρώτος και ο τρίτος) και σε διαμέτρημα 16 (ο μεσαίος), με καψούλι εξειδικευμένο για όπλα που δουλεύουν με ηλεκτρική εκκένωση. Οι κάλυκες έχουν ύψος 65 χιλιοστά και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, καινούργιοι, ο ένας με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του, και οι άλλοι δύο χωρίς καψούλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάλυκες με καψούλι ηλεκτρικής πυροδότησης είναι ιδιαίτερα σπάνιοι, πιο σπάνιοι και από τα ηλεκτρικά όπλα, αφού όσα τέτοια όπλα κατασκευάστηκαν, τέθηκαν σύντομα εκτός λειτουργίας. Από προσωπική μας έρευνα δε, ηλεκτρικούς κάλυκες έχουμε εντοπίσει μόνο κατασκευασμένους από τη γαλλική εταιρεία MGM, σε τρία χρώματα, μαύρο και μπλε στο διαμέτρημα 12 και στο σπανιότατο πορτοκαλί στο διαμέτρημα 16.

Τιμή σετ (τριάδας): 40 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 ΚΑΙ 16 κωδ.401

ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.400

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.10 κωδ.400

Σχετικά κοινός χάρτινος κάλυκας της ιταλικής εταιρείας Fiocchi, σε διαμέτρημα 10, με ύψος κάλυκα 89 χιλιοστά (συνηθέστερα την εποχή κατασκευής του κυκλοφορούσε αυτός ο κάλυκας σε 67, 70 ή 76 χιλιοστά), κενός, με γεμάτο καψούλι, καινούργιος όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του, σε άριστη κατάσταση.

Τιμή κάλυκα: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.400

ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.398

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.10 κωδ.398

Ωραίος χάρτινος κάλυκας της γαλλικής εταιρείας MGM, σε διαμέτρημα 10, με ύψος κάλυκα 80 χιλιοστά, κενός, με γεμάτο καψούλι, καινούργιος όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του, με διατηρημένο πλήρως το αρχικό χρώμα του.

Τιμή κάλυκα: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10 κωδ.398