ARRIETA GUNMARK SABEL 25 (20882)

______________________________________________________________________________________________________________

  Arrieta Gunmark Sabel 25 (20882)

Arrieta, κατασκευασμένο για την SmallArrietaGunmarkSabel25-20882αγγλική εταιρεία Gunmark, μοντέλο Sabel 25, πλαγιόκαννο δίκαννο, κατασκευασμένο στην Ισπανία το 1963, διαμετρήματος 12, δισκάνδαλο, με ολόκληρες  φωτιές, αυτομάτους εξολκείς, με κάννες μήκους 63,5 εκατοστών (25 ιντσών), με ρίγα τύπου Churchill, με διάμετρο αυλών 18,5 χιλιοστών, με θαλάμες μήκους 70 χιλιοστών και συσφίξεις βελτιωμένο κύλινδρο και ντεμί (**** & *** – 1,5/10 & 4,5/10). Κοντάκι αγγλέ.

Κατάσταση: καλή (το όπλο δείχνει αρκετά χρησιμοποιημένο, με άριστη κατάσταση εσωτερικού καννών και κλειδιών, αλλά με γυαλισμένη βάση προφανώς από απώλεια της αρχικής ταρταρούγας, με απώλεια του πρόσθιου μεταλλικού κέρατος της πάπιας, όπως φαίνεται στην αναλυτική φωτογράφιση αυτής της παρουσίασης, και με “ποτισμένο” ελαφρώς με λάδι καθαρισμού το κάτω και πρόσθιο άκρο του κοντακιού, στο σημείο επαφής με τη μπάσκουλα).

Τιμή: 1.700 ευρώ

1ArrietaGunmarkSabel25-20882

2ArrietaGunmarkSabel25-20882

3ArrietaGunmarkSabel25-20882

4ArrietaGunmarkSabel25-20882

5ArrietaGunmarkSabel25-20882

7ArrietaGunmarkSabel25-20882

6ArrietaGunmarkSabel25-20882

8ArrietaGunmarkSabel25-20882

9ArrietaGunmarkSabel25-20882

This entry was posted in >Οπλα Λειόκανα, Πλαγιόκανα Δίκαννα. Bookmark the permalink.