UGARTEBURU

 ______________________________________________________________________________________________________________

  Ugarteburu

Ugarteburu, πλαγιόκαννο δίκαννο, small_ugarteburuκατασκευασμένο στην Ισπανία το 1962, διαμετρήματος 12, δισκάνδαλο, με μισές φωτιές και απλούς εξολκείς, με ενισχυτικά νεύρα στη βάση του, με τετράγωνης διατομής περαστό κλειδί, με κάννες μήκους 71 εκατοστών, με διάμετρο αυλών 18,4 χιλιοστών, με θαλάμες μήκους 70 χιλιοστών και συσφίξεις ντεμί και 3/4 (*** & ** – 4,5/10 & 8/10). Κοντάκι αγγλέ με αυθεντικό πέλμα του κατασκευαστή.

Κατάσταση: άριστη (το όπλο παρότι έχει ξαναβαμμένες κάννες χαρακτηρίζεται ως “άριστο”, γιατί παρά την ηλικία του δείχνει να έχει υποστεί ελάχιστη χρήση. Το εσωτερικό των καννών του και τα κλειδιά του βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τα ξύλινα μέρη του έχουν προφανώς ανακαινισθεί πρόσφατα, όμως η συνολική κατάσταση του όπλου ελάχιστα διαφέρει από καινούργιο).

Τιμή: 750 ευρώ

1_ugarteburu

2_ugarteburu

3_ugarteburu

4_ugarteburu

5_ugarteburu

6_ugarteburu

7_ugarteburu

8_ugarteburu

9_ugarteburu

10_ugarteburu

11_ugarteburu

This entry was posted in >Οπλα Λειόκανα, Πλαγιόκανα Δίκαννα. Bookmark the permalink.