GUNMARK KESTREL (293852)

______________________________________________________________________________________________________________

  Gunmark Kestrel (293852)

Gunmark Kestrel, πλαγιόκαννο, κατασκευασμένο στην Ισπανία το 1980, δισκάνδαλο, διαμετρήματος 12, με μισές φωτιές και απλούς εξολκείς, με κάννες μήκους 70 εκατοστών, με διάμετρο αυλών 18,5 χιλιοστών, με θαλάμες μήκους 70 χιλιοστών και συσφίξεις εκ κατασκευής (μαμίσιες) βελτιωμένο κύλινδρο και ντεμί (**** & *** – 2,5/10 & 5/10). Κοντάκι αγγλέ.

Κατάσταση: πάρα πολύ καλή (εξαιρετική κατάσταση κλειδιών και εσωτερικού τοιχώματος καννών, σε μια μάλλον χαμηλής ποιότητας αρχική ισπανική κατασκευή για την αγγλική εταιρεία Gunmark. Το όπλο χάνει το “άριστα” λόγω τοπικού μαυρίσματος στη μπάσκουλα, από απώλεια της αρχικής αζώτωσης λόγω πολυκαιρίας, αλλά και από το πολύ ήπιο μαύρισμα του κοντακιού στην ένωση με τη μπάσκουλα, λόγω περίσσειας λιπαντικού, καθώς και από τις πολλές μικροαμυχές στα ξύλινα μέρη. Στα πλεονεκτήματα του όπλου εντάσσονται αναμφίβολα οι μαμίσιες συσφίξεις 4 και 3 άστρων και η ελκυστική τιμή του).

Τιμή: 500 ευρώ

This entry was posted in >Οπλα Λειόκανα, Πλαγιόκανα Δίκαννα. Bookmark the permalink.