ΛΕΥΚΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

______________________________________________________________________________________________________________

Λευκό βουλκανικό χαρτί 0,8mm

Λευκό βουλκανικό χαρτί πάχους 0,8mm, σε πλάκα διαστάσεων 240x125mm, για διαχωριστικό σε υλικά μαχαιροποιίας με πολύ διαφορετικό συντελεστή θερμικής συστολής – διαστολής, ή για απόσβεση κραδασμών ανάμεσα σε ιδιαίτερα άκαμπτες επιφάνειες.
Διαστάσεις: 240x125x0,8 χιλιοστά
.

Τιμή 4,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Βουλκανικά χαρτιά, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΛΕΥΚΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

ΛΕΥΚΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,4mm

______________________________________________________________________________________________________________

Λευκό βουλκανικό χαρτί 0,4mm

Λευκό βουλκανικό χαρτί πάχους 0,4mm, σε πλάκα διαστάσεων 240x125mm, για διαχωριστικό σε υλικά μαχαιροποιίας με πολύ διαφορετικό συντελεστή θερμικής συστολής – διαστολής, ή για απόσβεση κραδασμών ανάμεσα σε ιδιαίτερα άκαμπτες επιφάνειες.
Διαστάσεις: 240x125x0,4 χιλιοστά
.

Τιμή 4,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Βουλκανικά χαρτιά, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΛΕΥΚΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,4mm

ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μαύρο βουλκανικό χαρτί 0,8mm

Μαύρο βουλκανικό χαρτί πάχους 0,8mm, σε πλάκα διαστάσεων 255x125mm, για διαχωριστικό σε υλικά μαχαιροποιίας με πολύ διαφορετικό συντελεστή θερμικής συστολής – διαστολής, ή για απόσβεση κραδασμών ανάμεσα σε ιδιαίτερα άκαμπτες επιφάνειες.
Διαστάσεις: 255x125x0,8 χιλιοστά
.

Τιμή 4,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Βουλκανικά χαρτιά, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,4mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μαύρο βουλκανικό χαρτί 0,4mm

Μαύρο βουλκανικό χαρτί πάχους 0,4mm, σε πλάκα διαστάσεων 240x125mm, για διαχωριστικό σε υλικά μαχαιροποιίας με πολύ διαφορετικό συντελεστή θερμικής συστολής – διαστολής, ή για απόσβεση κραδασμών ανάμεσα σε ιδιαίτερα άκαμπτες επιφάνειες.
Διαστάσεις: 240x125x0,4 χιλιοστά
.

Τιμή 4,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Βουλκανικά χαρτιά, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,4mm

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

______________________________________________________________________________________________________________

Πράσινο βουλκανικό χαρτί 0,8mm

Πράσινο βουλκανικό χαρτί πάχους 0,8mm, σε πλάκα διαστάσεων 255x125mm, για διαχωριστικό σε υλικά μαχαιροποιίας με πολύ διαφορετικό συντελεστή θερμικής συστολής – διαστολής, ή για απόσβεση κραδασμών ανάμεσα σε ιδιαίτερα άκαμπτες επιφάνειες.
Διαστάσεις: 255x125x0,8 χιλιοστά
.

Τιμή 4,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Βουλκανικά χαρτιά, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

ΚΙΤΡΙΝΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

______________________________________________________________________________________________________________

Κίτρινο βουλκανικό χαρτί 0,8mm

Κίτρινο βουλκανικό χαρτί πάχους 0,8mm, σε πλάκα διαστάσεων 250x125mm, για διαχωριστικό σε υλικά μαχαιροποιίας με πολύ διαφορετικό συντελεστή θερμικής συστολής – διαστολής, ή για απόσβεση κραδασμών ανάμεσα σε ιδιαίτερα άκαμπτες επιφάνειες.
Διαστάσεις: 250x125x0,8 χιλιοστά
.

Τιμή 5,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Βουλκανικά χαρτιά, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΙΤΡΙΝΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm

______________________________________________________________________________________________________________

Κεραμιδί βουλκανικό χαρτί 0,8mm

Κεραμιδί βουλκανικό χαρτί πάχους 0,8mm, σε πλάκα διαστάσεων 240x125mm, για διαχωριστικό σε υλικά μαχαιροποιίας με πολύ διαφορετικό συντελεστή θερμικής συστολής – διαστολής, ή για απόσβεση κραδασμών ανάμεσα σε ιδιαίτερα άκαμπτες επιφάνειες.
Διαστάσεις: 240x125x0,8 χιλιοστά
.

Τιμή 4,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Βουλκανικά χαρτιά, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΟΥΛΚΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 0,8mm