ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.101

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι άνθρακος 1095 κωδ.101

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 1095, ένα από τα γνωστότερα ατσάλια άνθρακος, τόσο στην κλασική μαχαιροποιία, πολύ περισσότερο στην κατασκευή δαμασκηνών λαμών. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της συγκεκριμένης μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 2,3 χιλιοστά.

Τιμή 7,40 ευρώ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.101

ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.201

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι άνθρακος 1095 κωδ.201

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 1095, ένα από τα γνωστότερα ατσάλια άνθρακος, τόσο στην κλασική μαχαιροποιία, πολύ περισσότερο στην κατασκευή δαμασκηνών λαμών. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της συγκεκριμένης μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 3,5 χιλιοστά.

Τιμή 13,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.201

ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.202

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι άνθρακος 1095 κωδ.202

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 1095, ένα από τα γνωστότερα ατσάλια άνθρακος, τόσο στην κλασική μαχαιροποιία, πολύ περισσότερο στην κατασκευή δαμασκηνών λαμών. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της συγκεκριμένης μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 50 χιλιοστά και το πάχος της 3,5 χιλιοστά.

Τιμή 20,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.202

ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.103

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι άνθρακος 1095 κωδ.103

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 1095, ένα από τα γνωστότερα ατσάλια άνθρακος, τόσο στην κλασική μαχαιροποιία, πολύ περισσότερο στην κατασκευή δαμασκηνών λαμών. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της συγκεκριμένης μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 4,5 χιλιοστά.

Τιμή 18,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.103

ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.203

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι άνθρακος 1095 κωδ.203

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 1095, ένα από τα γνωστότερα ατσάλια άνθρακος, τόσο στην κλασική μαχαιροποιία, πολύ περισσότερο στην κατασκευή δαμασκηνών λαμών. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της συγκεκριμένης μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 50 χιλιοστά και το πάχος της 4,5 χιλιοστά.

Τιμή 27,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.203

ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.204

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι άνθρακος 1095 κωδ.204

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 1095, ένα από τα γνωστότερα ατσάλια άνθρακος, τόσο στην κλασική μαχαιροποιία, πολύ περισσότερο στην κατασκευή δαμασκηνών λαμών. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της συγκεκριμένης μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 6,5 χιλιοστά.

Τιμή 25,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 1095 ΚΩΔ.204

ΑΤΣΑΛΙ 52100 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΔ.301 600x30x2,3

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι 52100 (ρουλεμάν) κωδ.301 600x30x2,3

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 52100, η αγαπημένη επιλογή πολλών μαχαιροποιών «παλαιάς κοπής», που διατηρούν τη διάθεση, την υπομονή και τη δύναμη να δουλέψουν αυτό το υπέροχο ατσάλι. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 2,3 χιλιοστά.

Τιμή 11,30 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ 52100 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΔ.301 600x30x2,3

ΑΤΣΑΛΙ 52100 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΔ.302 600x30x3

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι 52100 (ρουλεμάν) κωδ.302 600x30x3

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 52100, η αγαπημένη επιλογή πολλών μαχαιροποιών «παλαιάς κοπής», που διατηρούν τη διάθεση, την υπομονή και τη δύναμη να δουλέψουν αυτό το υπέροχο ατσάλι. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 3 χιλιοστά.

Τιμή 14,70 ευρώ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ 52100 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΔ.302 600x30x3

ΑΤΣΑΛΙ 52100 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΔ.303 600x30x4

______________________________________________________________________________________________________________

Ατσάλι 52100 (ρουλεμάν) κωδ.303 600x30x4

Ακατέργαστη μπάρα ατσαλιού άνθρακος 52100, η αγαπημένη επιλογή πολλών μαχαιροποιών «παλαιάς κοπής», που διατηρούν τη διάθεση, την υπομονή και τη δύναμη να δουλέψουν αυτό το υπέροχο ατσάλι. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 4 χιλιοστά.

Τιμή 15,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΤΣΑΛΙ 52100 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΔ.303 600x30x4

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΩΔ.110

______________________________________________________________________________________________________________

Ανοξείδωτο ατσάλι μαχαιροποιίας κωδ.110

Ακατέργαστη μπάρα ανοξείδωτου ατσαλιού που περιέχει άνθρακα 0,67%, χρώμιο 13%, πυρίτιο 0,40% και μαγγάνιο 0,60%. Πρόκειται για ένα από τα πλέον εύκολα στην κατεργασία τους ανοξείδωτα ατσάλια, κατάλληλο για αρχάριους και προχωρημένους, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τη βαφή του. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι ασκλήρυντη και άβαφη. Το μήκος της συγκεκριμένης μπάρας είναι 600 χιλιοστά, το πλάτος της 30 χιλιοστά και το πάχος της 4 χιλιοστά.

Τιμή 36,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Μπάρες ατσαλιού και Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΩΔ.110