ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΤΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

______________________________________________________________________________________________________________


Στην κατηγορία αυτή εκτίθενται ορειχάλκινα ταμπελάκια, σκέτα ή κολλημένα σε τριγωνικής διατομής ξύλινες βάσεις,  με τις λατινικές ονομασίες εκθεμάτων μουσείων Φυσικής Ιστορίας ή (για τα επιτρεπόμενα, θηρεύσιμα είδη) ιδιωτικών συλλογών.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΤΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.01

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.01

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία του διπλοσάινου (Accipiter Gentilis).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.01

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.02

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.02

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία της αλκυόνας (Alcedo Atthis).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.02

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.03

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.03

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία της νησιωτικής πέρδικας (Alectoris Chukar).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.03

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.04

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.04

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία της πετροπέρδικας (Alectoris Graeca).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.04

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.06

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.06

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία της ψαλίδας (Anas Acuta).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.06

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.05

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.05

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία του σφυριχταριού (Anas Penelope).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.05

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.10

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.10

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία του πρασινοκέφαλου (Anas Platyrhynchos).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.10

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.08

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.08

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία του εαρινού σαρσελιού (Anas Querquedula).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.08

ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.11

______________________________________________________________________________________________________________

Ταμπελάκι προβολής κωδ.11

Παραλληλόγραμμο ορειχάλκινο ταμπελάκι, διαστάσεων 10×2 εκατοστών, προσαρτημένο σε τριγωνικής διατομής ξύλινη βάση, με χαραγμένη τη λατινική ονομασία της βαλτόπαπιας (Aythya Nyroca).

Τιμή: 14 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη Ταμπελάκια προβολής | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔ.11
1 2 3 9