ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ cal.70mm κωδ.2

______________________________________________________________________________________________________________

Μπρούτζινος κάλυκας εκκίνησης πλοίου cal.70mm κωδ.2

Μπρούτζινος κάλυκας από φυσίγγι έναυσης – εκκίνησης πλοίου, τύπου starter cartridge (τα παλιότερα χρόνια και για έναν περίπου αιώνα, πολλές μηχανές εργοστασίων, αεροπλάνων, μεσαίων αλιευτικών σκαφών και πλοίων, έπαιρναν μπροστά με τη χρήση μικρότερων ή μεγαλύτερων φυσιγγίων μαύρης πυρίτιδας, και αργότερα άκαπνης, που καλούνταν starter cartridges). Ο κάλυκας έχει ύψος 188 χιλιοστών και διάμετρο στομίου 70 χιλιοστών. Στο κάτω μέρος του αναγράφεται “Cart. Elec. Eng. Start No10 MK3 RLB 86/35”.  Ο κάλυκας φέρει αρκετά μικροχτυπήματα στα χείλη, κατά τα άλλα όμως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, αν εξαιρέσει κανείς ότι δεν διαθέτει καψύλλιο. Το βάρος του είναι 486 γραμμάρια.

Τιμή: 75 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ cal.70mm κωδ.2

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ cal.70mm κωδ.1

______________________________________________________________________________________________________________

Μπρούτζινος κάλυκας εκκίνησης πλοίου cal.70mm κωδ.1

Μπρούτζινος κάλυκας από φυσίγγι έναυσης – εκκίνησης πλοίου, τύπου starter cartridge (τα παλιότερα χρόνια και για έναν περίπου αιώνα, πολλές μηχανές εργοστασίων, αεροπλάνων, μεσαίων αλιευτικών σκαφών και πλοίων, έπαιρναν μπροστά με τη χρήση μικρότερων ή μεγαλύτερων φυσιγγίων μαύρης πυρίτιδας, και αργότερα άκαπνης, που καλούνταν starter cartridges). Ο κάλυκας έχει ύψος 188 χιλιοστών και διάμετρο στομίου 70 χιλιοστών. Στο κάτω μέρος του αναγράφεται “Cart. Elec. Eng. Start No10 MK3 RLB 86/35”.  Ο κάλυκας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αν εξαιρέσει κανείς ότι δεν διαθέτει καψύλλιο. Το βάρος του είναι 500 γραμμάρια.

Τιμή: 85 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ cal.70mm κωδ.1

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ κωδ.36

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες κωδ.36

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, χρησιμοποιημένοι, χωρίς καψούλι. Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Rey Freres cal.16 70mm Γαλλίας.
2. Leon Beaux cal.12 65mm Ιταλίας.
3. Gevelot cal.28 65mm Γαλλίας (σπάνιο, με καινούργιο καψούλι).
4. Africa cal.12 65mm (άγνωστης προέλευσης μάλλον Τσεχίας).
5. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ, ΡΙΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΨΟΥΛΙ.

Τιμή σετ (πεντάδας): 8 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ κωδ.36

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.34

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.34

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, χρησιμοποιημένοι, χωρίς καψούλι, με υψηλή συλλεκτική αξία λόγω του ότι όλοι φέρουν διαγράμμιση διαφορετικού τύπου, δηλωτική όμως καλύκων “δεύτερης διαλογής”. Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Africa cal.12 65mm (άγνωστης προέλευσης, μάλλον Τσεχίας).
2. Hirtenberg cal.12 65mm Αυστρίας.
3. Gevelot cal.12 65mm Γαλλίας.
4. Martignoni cal.12 65mm Ιταλίας.
5. Martignoni cal.12 65mm Ιταλίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ, ΡΙΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΨΟΥΛΙ.

Τιμή σετ (πεντάδας): 10 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.34

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.33

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.33

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, χρησιμοποιημένοι, χωρίς καψούλι. Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
2. Sellier & Bellot cal.12 65mm Τσεχίας (πολύ κοινός κάλυκας σε 12/70, σαφώς σπανιότερος σε 12/65 όπως εδώ).
3. Sellier & Bellot cal.12 70mm Τσεχίας.
4. Martignoni cal.12 65mm Ιταλίας.
5. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ, ΡΙΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΨΟΥΛΙ.

Τιμή σετ (πεντάδας): 6 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.33

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.29

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.29

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Sellier & Bellot cal.12 70mm Τσεχίας.
2. Diane cal.12 65mm Γαλλίας.
3. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
4. Hunter cal.12 65mm Ουγγαρίας.
5. MGM cal.12 65mm Γαλλίας (ειδικής έκδοση για την Ινδονησία).

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.29

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.26

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.26

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με μοναδική εξαίρεση τον σπάνιο κάλυκα JK-1 (όχι JK-6) που φέρει οξειδώσεις στο πάνω μέρος του μεταλλικού του πάφυλα.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
2. Gyttorp cal.12 65mm Σουηδίας.
3. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας (με τυπωμένες κάθετες μαύρες γραμμές που υποδηλώνουν κάλυκα “δεύτερης διαλογής”).
4. Cartoucherie Francaise cal.12 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (τετράδας): 15 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.26

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.23

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.23

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Sport Munitions cal.16 65mm Γαλλίας.
3. Cheddite cal.16 65mm Ιταλίας.
4. SFM (Gevelot) cal.16 65mm Γαλλίας.
5. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.23

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.22

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.22

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Hunter cal.12 65mm Ουγγαρίας.
2. Leon Beaux cal.12 70mm Ιταλίας.
3. BPD (Bombrini Parodi) cal.12 67mm Ιταλίας.
4. Azot cal.12 65mm Ρωσίας.
5. BPD (Bombrini Parodi) cal.12 65mm Ιταλίας (με ήπια εκδορά στο επάνω μέρος του).

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.22

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.12

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.12

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Martignoni cal.16 65mm Ιταλίας.
2. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας
3. Alma cal.16 65mm Γαλλίας
4. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
5. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.12