ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.43

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.43

Μεταλλική μεζούρα πυρίτιδας και σκαγιών, γαλλικής προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο πάτο και προεξοχή σταθεροποίησής του σε πέντε διαφορετικές θέσεις για άκαπνη πυρίτιδα “Μ”, (σπάνια γαλλική πυρίτιδα πρόδρομος της “Τ”). Σχετικά σπάνια μεζούρα που φέρει στο κάτω μέρος της το λογότυπο του κατασκευαστή της, μία άγκυρα και τα γράμματα “ΗΝ”, σε αρκετά καλή κατάσταση, με σημεία ήπιου μαυρίσματος στο ορειχάλκινο κυρίως σώμα της μεζούρας από την πολυκαιρία. Οι μεζούρες και γενικά όλα τα εξαρτήματα των ιδιογομωτών, αποκτούν μεγαλύτερο συλλεκτικό ενδιαφέρον στη μειοψηφική περίπτωση που φέρουν οποιοδήποτε στοιχείο του κατασκευαστή τους, όπως συμβαίνει με τη συγκεκριμένη μεζούρα.

Τιμή: 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.43

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.42

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.42

Μεταλλική μεζούρα πυρίτιδας και σκαγιών, γαλλικής προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο πάτο και προεξοχή σταθεροποίησής του σε δέκα διαφορετικές θέσεις (πέντε για σκάγια και πέντε για άκαπνη πυρίτιδα “Τ”), δημιουργώντας ταυτόχρονα και τα προβλεπόμενα ζεύγη αντιστοιχίας άκαπνης πυρίτιδας – σκαγιών (1,40 επί 16 γραμμάρια, 1,70 επί 20 γραμμάρια, 2,00 επί 24 γραμμάρια, 2,20 επί 28 γραμμάρια και 2,50 επί 32 γραμμάρια). Οι δοσολογίες της πυρίτιδας “Τ” παρουσίαζαν διακυμάνσεις, αναλόγως της εποχής κατασκευής της πυρίτιδας. Μέσης σπανιότητας μεζούρα σε άριστη κατάσταση, αλλά με ανοιχτόχρωμα και “απρόσωπο” ξύλο.

Τιμή: 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.42

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.37

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.37

Σπάνια επινικελωμένη μεταλλική μεζούρα για τη γαλλική πυρίτιδα “Τ”. Η μεζούρα φέρει πτυσσόμενο πάτο και προεξοχή σταθεροποίησής του σε πέντε διαφορετικές θέσεις, για 1,45, 1,70, 1,95, 2,20 και 2,45 γραμμάρια πυρίτιδας “Τ”. Επίσης φέρει το χαρακτηριστικό λογότυπο του κατασκευαστή της, μία άγκυρα και τα γράμματα “ΗΝ” στο κάτω μέρος της. Βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οι μεζούρες και γενικά όλα τα εξαρτήματα των ιδιογομωτών, αποκτούν μεγαλύτερο συλλεκτικό ενδιαφέρον στη μειοψηφική περίπτωση που φέρουν οποιοδήποτε στοιχείο του κατασκευαστή τους, όπως συμβαίνει με τη συγκεκριμένη μεζούρα. Είναι δε η συγκεκριμένη από τις πλέον εντυπωσιακές μεζούρες που εκθέσαμε ποτέ στο κατάστημά μας.

Τιμή: 45 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.37

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.36

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.36

Υπέροχη ορειχάλκινη μεταλλική μεζούρα για τη γαλλική πυρίτιδα “Τ”. Η μεζούρα φέρει πτυσσόμενο πάτο και προεξοχή σταθεροποίησής του σε πέντε διαφορετικές θέσεις, για 1,40, 1,70, 2,00, 2,25 και 2,50 γραμμάρια πυρίτιδας “Τ”. Η δοσολογία της πυρίτιδας “Τ” στις μεζούρες παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις αναλόγως της εποχής κατασκευής της. Η συγκεκριμένη μεζούρα μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί εκθεσιακή, καθώς προσφέρεται στο 98% της αρχικής της κατάστασης, απαστράπτουσα και χωρίς σημάδια χρήσης ή φθορές ακόμη και στην κωνική ξύλινη λαβής της.

Τιμή: 40 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.36

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.33

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.33

Μεταλλική μεζούρα πυρίτιδας με ξύλινη λαβή, άγνωστης προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο το κυλινδρικό περιφερειακό τμήμα της και τον πάτο της, καθώς και προεξοχή σταθεροποίησής της σε τρεις διαφορετικές θέσεις με την ένδειξη 35, 40 και 45 (αναφέρεται σε δέκατα του γραμμαρίου μαύρης πυρίτιδας). Επίσης αναγράφεται πλευρικά στο κυρίως σώμα της μεζούρας η φράση “Decig. poudre”. Σχετικά κοινή μεζούρα σε καλή κατάσταση με τοπικά μόνο μαυρίσματα γύρω από τους αριθμούς που υποδεικνύουν το βάρος της πυρίτιδας. Επίσης λείπει μικρό τμήμα από το πρόσθιο μέρος της σκούρας ξύλινης λαβής, χωρίς να επιφέρει οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα στη σταθερότητα κρατήματος και γενικά στη χρήση της μεζούρας.

Τιμή: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.33

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.28

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.28

Όμορφη μεταλλική μεζούρα σκαγιών με ξύλινη λαβή, άγνωστης προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο πάτο με προεξοχή σταθεροποίησής του σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις με ενδείξεις για 35, 40, 45 και 50 δέκατα του γραμμαρίου αντίστοιχα. Προφανώς από τη χωρητικότητά της η μεζούρα προοριζόταν για μέτρηση μαύρης πυρίτιδας. Μέσης σπανιότητας και πολύ παλιά μεζούρα, σε εξαιρετική κατάσταση, με μοναδική αβαρία της την ελευθερία περιστροφής της λαβής γύρω από τον άξονα του κυρίως σώματος της μεζούρας. Πολύ όμορφη!

Τιμή: 30 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.28

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.22

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.22

Μεταλλική μεζούρα πυρίτιδας με ξύλινη λαβή, άγνωστης προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο το κυλινδρικό περιφερειακό τμήμα της και τον πάτο της, καθώς και προεξοχή σταθεροποίησής του σε τρεις διαφορετικές θέσεις με την ένδειξη 35, 40 και 45 (αναφέρεται σε δέκατα του γραμμαρίου μαύρης πυρίτιδας). Σχετικά κοινή, παρότι πολύ παλιά, μεζούρα σε άριστη κατάσταση, με γυαλισμένή, απαστράπτουσα την επιφάνεια στο ορειχάλκινο κυρίως σώμα της.

Τιμή: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.22

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.21

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.21

Όμορφη ορειχάλκινη μεταλλική μεζούρα για τη γαλλική πυρίτιδα “Τ”. Η μεζούρα φέρει πτυσσόμενο πάτο και προεξοχή σταθεροποίησής του σε πέντε διαφορετικές θέσεις, για 1,70, 1,90, 2,10, 2,30 και 2,50 γραμμάρια πυρίτιδας “Τ”. Η δοσολογία της πυρίτιδας “Τ” στις μεζούρες παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις αναλόγως της εποχής κατασκευής της. Η συγκεκριμένη μεζούρα βρίσκεται σε πάρα πολύ κατάσταση, παρουσιάζει όμως δυσκολία στην κίνησή του ο πτυσσόμενος πάτος της και χρειάζεται μάλλον εσωτερικά αντισκοριακό για να δουλέψει φυσιολογικά.

Τιμή: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.21

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.20

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.20

Μεταλλική μεζούρα πυρίτιδας με ξύλινη λαβή, άγνωστης προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο το κυλινδρικό περιφερειακό τμήμα της και τον πάτο της, καθώς και προεξοχή σταθεροποίησής του σε τρεις διαφορετικές θέσεις με την ένδειξη 35, 40 και 45 (αναφέρεται σε δέκατα του γραμμαρίου μαύρης πυρίτιδας). Σχετικά κοινή, παρότι πολύ παλιά, μεζούρα σε άριστη κατάσταση, με γυαλισμένη την επιφάνεια στο ορειχάλκινο κυρίως σώμα της.

Τιμή: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.20

ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.17

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.17

Μεταλλική μεζούρα πυρίτιδας και σκαγιών, γαλλικής προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο πάτο και προεξοχή σταθεροποίησής της σε δέκα διαφορετικές θέσεις (πέντε για σκάγια και πέντε για άκαπνη πυρίτιδα “Τ”), δημιουργώντας ταυτόχρονα και τα προβλεπόμενα ζεύγη αντιστοιχίας άκαπνης πυρίτιδας – σκαγιών (1,40 επί 16 γραμμάρια, 1,70 επί 20 γραμμάρια, 2,00 επί 24 γραμμάρια, 2,20 επί 28 γραμμάρια και 2,50 επί 32 γραμμάρια). Οι αναλογίες πυρίτιδας και σκαγιών παρουσίαζαν στις μεζούρες μικροδιακυμάνσεις, αναλογώς της περιόδου κατασκευής της πυρίτιδας. Ενδιαφέρουσα μεζούρα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τόσο σε εμφανισιακό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Τιμή: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες | Comments Off on ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.17