ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.35

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης G.E. Lewis κωδ.35

Καλούπι εκτύπωσης μοναδικής σπανιότητας και απίστευτης λεπτομέρειας, μικρού προς μεσαίου μεγέθους, που αναπαριστά τη βάση ενός εξώσφυρου πλαγιόκαννου δίκαννου της αγγλικής οπλοκατασκευάστριας φίρμας G.E. Lewis. Στις κάννες παρουσιάζεται ένθετο αλλαγής διαμετρήματος, από 12 σε 36, με αναγραφόμενη την ένδειξη “Adapter” και το πίσω μέρος φυσιγγίου με αναγραφόμενη την ένδειξη “410 Cartridge”. Απίστευτη λεπτομέρεια σε εξαιρετικά μικρή έκταση χάραξης. Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από μία σειρά 42 εκπληκτικών εκτυπωτικών καλουπιών που βρήκαμε και εισάγαμε, και που χρησιμοποιούνταν στην εκτύπωση του μεγάλου καταλόγου της G.E. Lewis πριν από έναν περίπου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι ο γνωστότερος αγγλικός κατάλογος, όχι τόσο για τα όπλα της φίρμας που παρουσιάζει, όσο για αντικείμενα και όπλα άλλων εταιρειών που η G.E. Lewis εμπορευόταν, κυρίως όμως για τα αξεσουάρ κυνηγίου που περιείχε.
Διαστάσεις: 60×30 χιλιοστά.

Τιμή: 65 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.35

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.36

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης G.E. Lewis κωδ.36

Καλούπι εκτύπωσης μικρού μεγέθους που αναπαριστά τη μπάσκουλα από εσώσφυρο πλαγιόκαννο δίκαννο της αγγλικής οπλοκατασκευάστριας φίρμας G.E. Lewis, με κοντάκι που φέρει side panels και δάκρυ και με φυσίγγι στο επάνω μέρος του καλουπιού. Στο side panel αναγράφεται “With or without hammers” δηλαδή “Εξώσφυρο ή εσώσφυρο”, υποδηλώνοντας την ποικιλία λειόκαννων που προσέφερε η εταιρεία. Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από μία σειρά 42 εκπληκτικών εκτυπωτικών καλουπιών που βρήκαμε και εισάγαμε, και που χρησιμοποιούνταν στην εκτύπωση του μεγάλου καταλόγου της G.E. Lewis πριν από έναν περίπου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι ο γνωστότερος αγγλικός κατάλογος, όχι τόσο για τα όπλα της φίρμας που παρουσιάζει, όσο για αντικείμενα και όπλα άλλων εταιρειών που η G.E. Lewis εμπορευόταν, κυρίως όμως για τα αξεσουάρ κυνηγίου που περιείχε.
Διαστάσεις: 50×30 χιλιοστά.

Τιμή: 60 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.36

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.41

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης G.E. Lewis κωδ.41

Καταπληκτικό! Καλούπι εκτύπωσης μικρού μεγέθους που αναπαριστά εξώσφυρο πλαγιόκαννο δίκαννο (κοκοροντούφεκο) της αγγλικής οπλοκατασκευάστριας φίρμας G.E. Lewis. Στις κάννες αναφέρεται το περαστό κλειδί που διαθέτει το όπλο, με την ένδειξη “Treble Grip”. Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από μία σειρά 42 εκπληκτικών εκτυπωτικών καλουπιών που βρήκαμε και εισάγαμε, και που χρησιμοποιούνταν στην εκτύπωση του μεγάλου καταλόγου της G.E. Lewis πριν από έναν περίπου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι ο γνωστότερος αγγλικός κατάλογος, όχι τόσο για τα όπλα της φίρμας που παρουσιάζει, όσο για αντικείμενα και όπλα άλλων εταιρειών που η G.E. Lewis εμπορευόταν, κυρίως όμως για τα αξεσουάρ κυνηγίου που περιείχε.
Διαστάσεις: 55×35 χιλιοστά.

Τιμή: 60 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.41

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.42

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης G.E. Lewis κωδ.42

Υπέροχο!!! Καλούπι εκτύπωσης μεσαίου μεγέθους που αναπαριστά εσώσφυρο πλαγιόκαννο δίκαννο, με μηχανισμό με μισές φωτιές και κοντάκι με side panel και δάκρυ, της αγγλικής οπλοκατασκευάστριας φίρμας G.E. Lewis. Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από μία σειρά 42 εκπληκτικών εκτυπωτικών καλουπιών που βρήκαμε και εισάγαμε, και που χρησιμοποιούνταν στην εκτύπωση του μεγάλου καταλόγου της G.E. Lewis πριν από έναν περίπου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι ο γνωστότερος αγγλικός κατάλογος, όχι τόσο για τα όπλα της φίρμας που παρουσιάζει, όσο για αντικείμενα και όπλα άλλων εταιρειών που η G.E. Lewis εμπορευόταν, κυρίως όμως για τα αξεσουάρ κυνηγίου που περιείχε.
Διαστάσεις: 60×45 χιλιοστά.

Τιμή: 70 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.42

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.44

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης G.E. Lewis κωδ.44

Υπέροχο!!! Καλούπι εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους που αναπαριστά εσώσφυρο πλαγιόκαννο δίκαννο, με μηχανισμό με μισές φωτιές, οπίσθιο πέρας μπάσκουλας τύπου scroll back και κοντάκι με side panel και δάκρυ, της αγγλικής οπλοκατασκευάστριας φίρμας G.E. Lewis. Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από μία σειρά 42 εκπληκτικών εκτυπωτικών καλουπιών που βρήκαμε και εισάγαμε, και που χρησιμοποιούνταν στην εκτύπωση του μεγάλου καταλόγου της G.E. Lewis πριν από έναν περίπου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι ο γνωστότερος αγγλικός κατάλογος, όχι τόσο για τα όπλα της φίρμας που παρουσιάζει, όσο για αντικείμενα και όπλα άλλων εταιρειών που η G.E. Lewis εμπορευόταν, κυρίως όμως για τα αξεσουάρ κυνηγίου που περιείχε.
Διαστάσεις: 96×40 χιλιοστά.

Τιμή: 75 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.44

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.45

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης G.E. Lewis κωδ.45

Υπέροχο!!! Καλούπι εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους που αναπαριστά εξώσφυρο πλαγιόκαννο δίκαννο (κοκοροντούφεκο) της αγγλικής οπλοκατασκευάστριας φίρμας G.E. Lewis. Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από μία σειρά 42 εκπληκτικών εκτυπωτικών καλουπιών που βρήκαμε και εισάγαμε, και που χρησιμοποιούνταν στην εκτύπωση του μεγάλου καταλόγου της G.E. Lewis πριν από έναν περίπου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος είναι ο γνωστότερος αγγλικός κατάλογος, όχι τόσο για τα όπλα της φίρμας που παρουσιάζει, όσο για αντικείμενα και όπλα άλλων εταιρειών που η G.E. Lewis εμπορευόταν, κυρίως όμως για τα αξεσουάρ κυνηγίου που περιείχε.
Διαστάσεις: 105×30 χιλιοστά.

Τιμή: 70 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ G.E. LEWIS κωδ.45

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.51

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης άγνωστης προέλευσης κωδ.51

Καλούπι εκτύπωσης μικρού μεγέθους άγνωστου θέματος και προέλευσης, από παλιό αγγλικό τυπογραφείο. Το καλούπι αναπαριστά μάλλον κεράτινο φλασκί πυρίτιδας, με ιδιαίτερη ασάφεια (χωρίς λεπτομέρειες). Φέρει επίσης οπές προσάρτησής του σε ξύλινη βάση (η ξύλινη βάση του απουσιάζει). Εκτυπωτικό καλούπι μειωμένης αξίας, κυρίως λόγω αδιευκρίνιστου αντικειμένου αναπαράστασης και δευτερευόντως επειδή δεν είναι γνωστή η προέλευσή του.
Διαστάσεις: 40×14 χιλιοστά.

Τιμή: 5 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.51

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.54

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης άγνωστης προέλευσης κωδ.54

Καλούπι εκτύπωσης μεσαίου μεγέθους άγνωστης προέλευσης, από παλιό αγγλικό τυπογραφείο. Το καλούπι αναπαριστά μία φυσιγγιοθήκη προσαρτημένη σε τσάντα κυνηγίου, θέμα πολύ πρωτότυπο και ασυνήθιστο σε εκτυπωτικά καλούπια. Φέρει επίσης οπές προσάρτησής του σε ξύλινη βάση (η ξύλινη βάση του απουσιάζει). Όμορφο εκτυπωτικό καλούπι μειωμένης αξίας, επειδή δεν είναι γνωστή η προέλευσή του και ο συγκεκριμένος κατασκευαστής του προϊόντος που αναπαριστά.
Διαστάσεις: 57×25 χιλιοστά.

Τιμή: 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.54

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.57

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης άγνωστης προέλευσης κωδ.57

Καλούπι εκτύπωσης μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους άγνωστης προέλευσης, από παλιό αγγλικό τυπογραφείο. Το καλούπι αναπαριστά οπλόμορφο παράξενο και πρωτότυπο αντικείμενο με αδιευκρίνιστες λεπτομέρειες. Φέρει επίσης οπές προσάρτησής του σε ξύλινη βάση (η ξύλινη βάση του απουσιάζει). Εκτυπωτικό καλούπι μειωμένης αξίας, επειδή δεν είναι γνωστή ούτε η προέλευσή του, ούτε οι λεπτομέρειες του θέματος που αναπαριστά.
Διαστάσεις: 90×23 χιλιοστά.

Τιμή: 10 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.57

ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.58

______________________________________________________________________________________________________________

Καλούπι εκτύπωσης άγνωστης προέλευσης κωδ.58

Καλούπι εκτύπωσης μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους άγνωστης προέλευσης, από παλιό αγγλικό τυπογραφείο. Το καλούπι αναπαριστά μία οπλοθήκη τύπου “πόδι αρνιού”, θέμα πολύ πρωτότυπο και ασυνήθιστο σε εκτυπωτικά καλούπια. Φέρει επίσης οπές προσάρτησής του σε ξύλινη βάση (η ξύλινη βάση του απουσιάζει). Πανέμορφο εκτυπωτικό καλούπι μειωμένης αξίας, επειδή δεν είναι γνωστή η προέλευσή του και ο συγκεκριμένος κατασκευαστής του προϊόντος που αναπαριστά.
Διαστάσεις: 92×40 χιλιοστά.

Τιμή: 30 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Δημοσιεύθηκε στη >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Καλούπια Εκτυπώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΟΥΠΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κωδ.58