ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.4

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.4

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Rey Freres cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
3. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
4. GBB cal.16 65mm Ιταλίας.
5. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.4