ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.14 κωδ.423

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.14 κωδ.423

Σπανιότατοι χάρτινοι κάλυκες, στο καταργημένο εδώ και δεκαετίες διαμέτρημα 14! Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. MGM cal.14 65mm Γαλλίας.
2. Ανώνυμο cal.14 65mm άγνωστης προέλευσης.

Τιμή ζεύγους: 30 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.