ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.14 κωδ.421

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.14 κωδ.421

Σπανιότατοι χάρτινοι κάλυκες, στο καταργημένο εδώ και δεκαετίες διαμέτρημα 14! Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. MGM cal.14 65mm Γαλλίας (με εξαιρετικά λεπτό, από κατασκευαστικό σφάλμα, το χάρτινο κυλινδρικό τοίχωμά του).
2. Ανώνυμο cal.14 65mm άγνωστης προέλευσης.

Τιμή ζεύγους: 25 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.