ΧΑΡΤΙΝΟI ΚΑΛΥΚEΣ cal.14 ΚΑΙ 16 Pinfire κωδ.419

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.14 και 16 pin fire κωδ.419

Σπάνιοι χάρτινοι κάλυκες, με καρφίδα (pin fire) της μεταβατικής περιόδου των πρώτων οπισθογεμών όπλων. Οι κάλυκες είναι αχρησιμοποίητοι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το μη εμφανές εξωτερικά (pin fire) καψούλι τους. Είναι δε ως ακολούθως (από αριστερά προς τα δεξιά):
1. SF cal.14 65mm Γαλλίας.
2. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.

Τιμή ζεύγους: 20 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.