ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.14 κωδ.424

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.14 κωδ.424

Σπανιότατος χάρτινος κάλυκας, στο καταργημένο εδώ και δεκαετίες διαμέτρημα 14! Ο κάλυκας είναι αχρησιμοποίητος, ακριβώς όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του, με ύψος 65 χιλιοστών και με γεμάτο το καψούλι του. Μοναδικό του ελάττωμα είναι ότι έχει πολύ λεπτό χαρτί στη μία πλευρά του κυλινδρικού τοιχώματός του, κάτι σύνηθες στις τόσο πρώιμες παραγωγές καλύκων.
MGM cal.14 65mm Γαλλίας.

Τιμή: 12 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.