ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.268

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.268

Τέσσερις πολύ σπάνιοι χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι, με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Cartoucherie Belge cal.12 65mm Βελγίου, κάλυκας εξαιρετικά σπάνιος και ατύπωτος στο κυρίως σώμα του.
2. Eley Kynoch cal.12 70mm Αγγλίας (ο σχετικά σπάνιος κάλυκας της Eley με την κεφαλή του λιονταριού στο κυρίως σώμα του).
3. Martignoni cal.12 65mm Ιταλίας  (με τυπωμένη στο κυρίως σώμα του κάλυκα τη φίρμα οπλοπωλείου της Γένοβα).
4. Beaux cal.12 65mm Ιταλίας  (με τυπωμένη στο κυρίως σώμα του κάλυκα τη φίρμα οπλοπωλείου της Περούτζα).

Τιμή σετ (τετράδας): 30 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.