ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ κωδ.275

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες κωδ.275

Εικοσιέξι χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι, με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, ιδανικοί για το ξεκίνημα ή τον εμπλουτισμό μιας συλλογής. Κανένας από τους κάλυκες αυτής της σειράς δεν είναι όμοιος με τους κάλυκες των κωδικών 276, 277 και 278 (πρόκειται για μία συλλογή εκατό καλύκων που “έσπασε” σε τέσσερα ίσα μέρη). Στην “Αναλυτική περιγραφή” μπορείτε να δείτε τμηματικά αυτή την ομάδα καλύκων.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο το διαμέτρημα και τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Martignoni cal.12 67mm Ιταλίας.
2. SPC cal.12 65mm Ιταλίας.
3. MGM cal.12 65mm Γαλλίας.
4. Cheddite ασημοπάφυλο cal.12 67mm Ιταλίας.
5. Patarca cal.12 67mm Ιταλίας.
6. Beaux cal.12 67mm Ιταλίας.
7. ΠΥΡΚΑΛ cal.12 67mm Ελλάδας.
8. SPC cal.12 67mm Ιταλίας (για την ΠΥΡΚΑΛ).
9. Rottweil cal.12 70mm Γερμανίας.
10. Sellier Bellot cal.12 70mm Τσεχίας.
11. Sokol cal.12 65mm Βουλγαρίας.
12. Fiocchi cal.12 70mm Ιταλίας.
13. Martignoni cal.12 65mm Ιταλίας.
14. RΜ cal.12 70mm Ιταλίας.
15. Cartoucherie Francaise cal.12 65mm Γαλλίας.
16. MGM ασημοπάφυλο cal.12 65mm Γαλλίας.
17. Beaux cal.12 65mm Ιταλίας.
18. Jupiter cal.12 65mm Γαλλίας.
19. Sellier Bellot cal.16 70mm Τσεχίας.
20. Cartoucherie Francaise cal.16 65mm Γαλλίας.
21. Martignoni cal.16 67mm Ιταλίας.
22. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
23. Fiocchi cal.20 70mm Ιταλίας.
24. Jupiter cal.20 65mm Γαλλίας.
25. Martignoni cal.24 65mm Ιταλίας.
26. Orbea (ανυπόγραφο) cal.9mm κεντροφλεγές Ισπανίας.

Τιμή σετ (εικοσιεξάδας): 80 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.