ΞΥΣΤΟΣ (ΠΑΠΙΑ) ΚΩΔ. 111

______________________________________________________________________________________________________________

Ξυστός (πάπια) κωδ. 111

Ξυστός από άγνωστο αλληλεπίθετο Small_Ξυστός (πάπια) κωδ.111δίκαννο (μάλλον από ιταλικό Beretta ή άλλο ιταλικό αλληλεπίθετο), χωρίς τα μεταλλικά εξαρτήματά του, καινούργιο, με σαφή δείγματα ότι δεν έχει ποτέ τοποθετηθεί σε όπλο.
Προσοχή! Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ξυστός αυτός ταιριάζει σε οποιοδήποτε άλλο όπλο πέρα από εκείνο για το οποίο κατασκευάστηκε. Γι’ αυτό και πωλείται αποκλειστικά και μόνο για διακοσμητικούς λόγους.

Τιμή: 60 ευρώ

1_Ξυστός (πάπια) κωδ.111

2_Ξυστός (πάπια) κωδ.111

3_Ξυστός (πάπια) κωδ.111

4_Ξυστός (πάπια) κωδ.111

This entry was posted in Εξαρτήματα όπλων. Bookmark the permalink.