ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.4

______________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.4

Πιο πρόσφατη επινικελωμένη μεζούρα σταθερού πάτου (μη μεταβλητού όγκου), χωρίς το λογότυπο κάποιου κατασκευαστή. Στη δεξιά πλευρά του κυλίνδρου της η μεζούρα φέρει ανάγλυφη την ένδειξη της παλιάς θρυλικής γαλλικής πυρίτιδας “Τ” και της σταθερής χωρητικότητάς της 1,70 γραμμαρίων.

Η ξύλινη λαβή της μεζούρας ήταν βαμμένη κόκκινη πράγμα όχι συνηθισμένο στις παλιές μεζούρες. Το μεταλλικό σκέλος της μεζούρας είναι σαν καινούργιο, η ξύλινη λαβή της όμως φέρει μικροφθορές και απώλεια χρώματος σε αρκετά σημεία.

Τιμή: 20 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες. Bookmark the permalink.