ΜΕΖΟΥΡΑ κωδ.33

_________________________________________________________________________________________________________

Μεζούρα κωδ.33

Μεταλλική μεζούρα πυρίτιδας με ξύλινη λαβή, άγνωστης προέλευσης, που φέρει πτυσσόμενο το κυλινδρικό περιφερειακό τμήμα της και τον πάτο της, καθώς και προεξοχή σταθεροποίησής της σε τρεις διαφορετικές θέσεις με την ένδειξη 35, 40 και 45 (αναφέρεται σε δέκατα του γραμμαρίου μαύρης πυρίτιδας). Επίσης αναγράφεται πλευρικά στο κυρίως σώμα της μεζούρας η φράση “Decig. poudre”. Σχετικά κοινή μεζούρα σε καλή κατάσταση με τοπικά μόνο μαυρίσματα γύρω από τους αριθμούς που υποδεικνύουν το βάρος της πυρίτιδας. Επίσης λείπει μικρό τμήμα από το πρόσθιο μέρος της σκούρας ξύλινης λαβής, χωρίς να επιφέρει οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα στη σταθερότητα κρατήματος και γενικά στη χρήση της μεζούρας.

Τιμή: 25 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Μεζούρες. Bookmark the permalink.