ΜΑΧΑΙΡΙ κωδ.460 ΤΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ

______________________________________________________________________________________________________________

Μαχαίρι κωδ.460 του Ν. Πετρούλια

Λάμα:  εξαιρετικά πρωτότυπης έμπνευσης σε σχήμα φτερού, διπλής κόψης, αμφίκυρτης διαμόρφωσης, κατασκευασμένη από Έλληνα τεχνίτη, βαμμένη (σκληρυμμένη) από τον Νικήτα Πετρούλια, μήκους 174 χιλιοστών.
Λαβή: κατασκευής του Νικήτα Πετρούλια από εξαιρετικά σπάνιο δόντι ιπποπόταμου, κέρατο μαύρου αφρικάνικου βούβαλου και πάστα μπλε πετρώματος λάπις λάζουλι. Υποφυλακτήρας από αλπακά.

Τιμή 430 ευρώ συν Φ.Π.Α.

This entry was posted in >Μαχαίρια, Μαχαίρια του Νικήτα Πετρούλια. Bookmark the permalink.