ΚΟΥΤΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ κωδ.499 (ΕΠΚ ΜΠΕΚΑΤΣΑ)

______________________________________________________________________________________________________________

Κουτί πυρίτιδας κωδ.499 (ΕΠΚ Μπεκάτσα)

Μεταλλικό κουτί κενό (άδειο), 100 περίπου ετών, από την παλαιά μαύρη πυρίτιδα του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου. Η συγκεκριμένη πυρίτιδα, με την ονομασία Έξτρα Νο3, σε κοκομετρική διαβάθμιση 3F, κυκλοφόρησε ευρέως την περίοδο του μεσοπολέμου και λόγω του λογότυπού της, έμεινε στην ιστορία με την ονομασία ΜΠΕΚΑΤΣΑ. Σε κάποια δε παλαιά κείμενα κυνηγών, αναφέρεται ως «πυρίτιδα ξυλόκοτας». Το συγκεκριμένο κουτί, σημείο αναφοράς για τους συλλέκτες ελληνικών κουτιών πυρίτιδας, δεν αναφέρει βάρος περιεχομένου, αλλά είναι βέβαιο, ότι όπως και η αντίστοιχη άκρως συλλεκτική πυρίτιδα «ΠΕΡΔΙΚΑ» της ίδιας εποχής, περιείχε μαύρη πυρίτιδα σε βάρος 1/4 της οκάς.
Διαστάσεις: 115x85x40 χιλιοστά.
Κατάσταση: πάρα πολύ καλή (δύο ήπιες αμυχές στη μία κύρια επιφάνεια του κουτιού, είναι τα μοναδικά μειονεκτήματα που εντοπίσαμε. Περιμετρικά το κουτί δεν φέρει συμπιέσεις ή χτυπήματα, ενώ λόγω ηλικίας, φήμης και σπανιότητας, διατηρεί σημαντικό συλλεκτικό ενδιαφέρον. Στην Αναλυτική Παρουσίαση που ακολουθεί οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν με σαφήνεια την κατάσταση του κουτιού σ’ όλες του τις πλευρές).

Τιμή: 150 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κουτιά Πυρίτιδας. Bookmark the permalink.