ΚΟΥΤΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ κωδ.497 (ΕΠΚ FFF)

______________________________________________________________________________________________________________

Κουτί πυρίτιδας κωδ.497 (ΕΠΚ FFF)

Μεταλλικό κουτί κενό (άδειο), 100 περίπου ετών, από την παλαιά κλασική μαύρη πυρίτιδα του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου σε τύπο και κοκομετρική διαβάθμιση 3F. Το συγκεκριμένο κουτί, σημείο αναφοράς για τους συλλέκτες ελληνικών κουτιών πυρίτιδας, δεν αναφέρει βάρος περιεχομένου, αλλά εικάζεται ότι ήταν τα 200 γραμμάρια που συνήθιζε η ΠΥΡΚΑΛ εκείνα τα χρόνια, ή το 1/4 της οκάς.
Διαστάσεις: 110x99x34 χιλιοστά.
Κατάσταση: μέτρια (παρότι περιμετρικά το κουτί δεν φέρει συμπιέσεις ή χτυπήματα, η ευαίσθητη χρυσοτυπία φέρει έντονη φθορά σε όλες τις επιφάνειές του. Γι’ αυτό και στερείται μιας κάπως καλύτερης βαθμολογίας, ενώ διατηρεί, λόγω μεγάλης σπανιότητας, σημαντικό συλλεκτικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, δεν παρουσιάζει οξειδώσεις στις «ευαίσθητες» ατύπωτες επιφάνειές του. Στην Αναλυτική Παρουσίαση που ακολουθεί οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν με σαφήνεια την κατάσταση του κουτιού σ’ όλες του τις πλευρές).

Τιμή: 150 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κουτιά Πυρίτιδας. Bookmark the permalink.