ΚΙΝΖΑΛ κωδ.119

______________________________________________________________________________________________________________

Κινζάλ κωδ.119

Πολύ όμορφο κινζάλ με λαβή από Small_Κινζάλ κωδ.119κέρατο και με στοιχεία μεταλλικά από ορείχαλκο, τόσο στη λαβή όσο και στο δερμάτινο θηκάρι. Στη λάμα υπάρχει διάκοσμος με αραβικούς γραφικούς χαρακτήρες. Και εδώ έχει αφαιρεθεί η οξύτητα της κόψης της λάμας, ενώ στη μία πλευρά της υπάρχει μικρή δυσανάγνωστη ανάγλυφη σφραγίδα. Το συνολικό μήκος του μαχαιριού είναι 32 εκατοστά, ενώ το μήκος της λάμας είναι 21 εκατοστά. Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα κομμάτια αυτής της τελευταίας παραλαβής μας. Οι φωτογραφίες της Αναλυτικής Παρουσίασης είναι σίγουρα πιο περιγραφικές.

Τιμή: 300 ευρώ

1_Κινζάλ κωδ.119

2_Κινζάλ κωδ.119

3_Κινζάλ κωδ.119

4_Κινζάλ κωδ.119

5_Κινζάλ κωδ.119

6_Κινζάλ κωδ.119

7_Κινζάλ κωδ.119

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Διάφορα αντικείμενα, Παλαιά μαχαίρια άλλων χωρών. Bookmark the permalink.