Καλούπια Εκτυπώσεων

Καλούπια Εκτυπώσεων

Τα εκτυπωτικά καλούπια, που εκτίθενται παρακάτω προς πώληση,γνωστότερα με την αγγλική ονομασία “printing blocks” χρησιμοποιούνταν στις παλιές εκτυπώσεις.

Οι εταιρείες όπλων, όπως και πολλές άλλες εταιρείες κατασκευαστικές ή εμπορικές, επειδή το κόστος αυτών των μπρούτζινων καλουπιών ήταν μεγάλο, διατηρούσαν τα σημαντικότερα από αυτά, όπως μακέτες με το λογότυπό τους ή μοντέλα όπλων και φυσιγγίων τους, για να τα χρησιμοποιήσουν πολλές φορές σε επόμενες κατασκευές διαφημίσεών τους ή σε άρθρα περιοδικών αφιερωμένα σ’ αυτούς.

Σήμερα οι συλλέκτες τέτοιων εκτυπωτικών καλουπιών θεωρούνται από τους πιο “ψαγμένους” και ενημερωμένους συλλέκτες. Ένα εκτυπωτικό καλούπι μπορεί να στοιχίζει από ελάχιστα ευρώ ως αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Η αξιολόγηση και εκτίμησή του γίνεται πρωτίστως με βάση τη φίρμα από την οποία προέρχεται. Ακολουθεί το θέμα (πόσες λεπτομέρειες αναδεικνύονται στο καλούπι και βέβαια πόσο διάσημο είναι το προϊόν που αυτό παρουσιάζει). Στη συνέχεια μετράει η κατάσταση και το μέγεθος του καλουπιού, καθώς και ο αριθμός όμοιων καλουπιών που κατασκευάστηκε, γιατί οι πολύ μεγάλες εταιρείες που είχαν ταυτόχρονα πολλές διαφημίσεις, συνήθιζαν να κατασκευάζουν δύο ή και τρία όμοια εκτυπωτικά καλούπια.

Προσοχή! Τα καλούπια που βρίσκονται πάνω σε ξύλινες βάσεις τυπογραφίων, μπορεί να φέρουν φάρμακο καταπολέμησης του σαρακιού ή άλλων ξυλοπαράσιτων.

Δημοσιεύθηκε στην Καλούπια Εκτυπώσεων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.