ΚΑΔΡΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΩΝ CRAVEN BLACK CAT

______________________________________________________________________________________________________________

Κάδρο τσιγαρόχαρτων Craven Black Cat

Εκπληκτική συλλογή τσιγαρόχαρτων SmallKadroTsigaroxartonCravenBlackCatτης αγγλικής εταιρείας Craven, των τσιγάρων Black Cat, μεγάλης σπανιότητας και συλλεκτικής αξίας, που όμως διατηρεί και έντονο διακοσμητικό χαρακτήρα για τους λάτρεις του ψαρέματος. Στις αρχές του περασμένου αιώνα οι καπνοβιομηχανίες, προκειμένου να αποκτήσουν σταθερούς πελάτες, έβαζαν μέσα σε κάθε πακέτο τσιγάρων ένα χαρτί για συλλογή, από συγκεκριμένες σειρές που δημιουργούσαν γι’ αυτό το σκοπό. Οι σημαίες των χωρών και οι στρατιωτικές στολές ήταν τα πλέον προσφιλή θέματα των καπνοβιομηχανιών για τέτοιες σειρές. Ωστόσο οι αγγλικές καπνοβιομηχανίες (κυρίως η John Player) δημιουργούσαν συχνά σειρές ιχθυολογικού, ζωολογικού και ορνιθολογικού ενδιαφέροντος, που έβρισκαν μεγάλη απήχηση σε Άγγλους κυνηγούς και ψαράδες της εποχής εκείνης. Στις μέρες μας οι σειρές αυτές, ιδιαίτερα αν είναι πλήρεις και σε κάδρα της εποχής είναι περιζήτητες.

Τιμή: 160 ευρώ

1KadrotsigaroxartonCravenBlackCat

2KadrotsigaroxartonCravenBlackCat

This entry was posted in >Πίνακες ζωγραφικής & αφίσες. Bookmark the permalink.