ΚΑΔΡΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΩΝ CHURCHMAN

______________________________________________________________________________________________________________

Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

Ξύλινο κάδρο διαστάσεων 59×30 Small_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchmanεκατοστών, με επικολλημένα 24 συλλεκτικά χαρτάκια τσιγάρων της φίρμας Churchman’s. Τα χαρτάκια αναπαριστούν διαφορετικές φάσεις από ιπποδρομιακούς αγώνες. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα πολλές εταιρείες παραγωγής τσιγάρων έβαζαν σε κάθε πακέτο τους ένα συλλεκτικό χαρτάκι, προκειμένου να αποκτήσουν συστηματικούς πελάτες. Την εμπορική αυτή πρακτική είχαν πολλές αγγλικές εταιρείες τσιγάρων, αλλά και αρκετές ελληνικές καπνοβιομηχανίες. Στις μέρες μας τα κάδρα, τα άλμπουμ, αλλά και τα μεμονομένα τσιγαρόχαρτα εκείνης της εποχής, πέρα από την υψηλή διακοσμητική αξία τους διατηρούν και σημαντική συλλεκτική αξία, στο χώρο των συλλεκτών καπνικών προϊόντων (καπνοσυλλεκτικά).

Τιμή: 50 ευρώ

1_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

2_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

3_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

4_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

5_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

6_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

7_Κάδρο τσιγαρόχαρτων Churchman

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Διάφορα αντικείμενα. Bookmark the permalink.