ΒΕΛΓΙΚΟ TRY-GUN παράξενες ευρεσιτεχνίες

______________________________________________________________________________________________________________

   Βέλγικο try-gun

Bέλγικο try-gun, πλαγιόκαννο δίκαννο, διαμετρήματος 12, δισκάνδαλο, με μισές φωτιές και απλούς εξολκείς, κάννες 67 εκατοστών, με θαλάμες 65 χιλιοστών και συσφίξεις 3/8 και 3/4. Κοντάκι αγγλέ και πλήρως ρυθμιζόμενο.

Kατάσταση: πάρα πολύ καλή (ύψιστη ποιότητα κατασκευής που σπάνια συναντά κανείς σε βελγικό boxlock, που κατά τη γνώμη μας υποδηλώνει ότι το όπλο αυτό κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ως μετροληπτικό από μεγάλο οπλοκατασκευαστή και όχι από κάποιο συνοικιακό οπλουργείο του Βελγίου).

Τιμή: 3.500 ευρώ

Η ιδιαιτερότητα από την οποία προκύπτει το συλλεκτικό ενδιαφέρον και η σπανιότητα αυτού του όπλου, συνίσταται στο αρθρωτό και πλήρως ρυθμιζόμενο κοντάκι του όπλου, στοιχείο που απαντάται στα όπλα που κατασκεύαζαν οπλουργοί και οπλοκατασκευαστές για τη μετροληψία των πελατών τους, αλλά και για τη δοκιμή των μέτρων τους στην πράξη.

This entry was posted in Παράξενες ευρεσιτεχνίες. Bookmark the permalink.