ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΩΔ.5200602100

______________________________________________________________________________________________________________

Κόκκινη καρυδιά κωδ.5200602100

Ξύλο κόκκινης καρυδιάς (amarante) για την κατασκευή λαβής μαχαιριού. Το συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έχει για «σφηνωτή» λάμα , είτε να κοπεί σε πλακίδια για αντίστοιχη λαβή.
Διαστάσεις: 125x36x29 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 7,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΩΔ.5200602100

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΩΔ.7200602574

______________________________________________________________________________________________________________

Κόκκινη καρυδιά κωδ.7200602574

Ξύλο κόκκινης καρυδιάς (amarante) για την κατασκευή λαβής μαχαιριού. Το συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έχει για «σφηνωτή» λάμα , είτε να κοπεί σε πλακίδια για αντίστοιχη λαβή.
Διαστάσεις: 125x38x29 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 7,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΩΔ.7200602574

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΩΔ.2200403962

______________________________________________________________________________________________________________

Κόκκινη καρυδιά κωδ.2200403962

Ξύλο κόκκινης καρυδιάς (amarante) για την κατασκευή λαβής μαχαιριού. Το συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έχει για «σφηνωτή» λάμα , είτε να κοπεί σε πλακίδια για αντίστοιχη λαβή.
Διαστάσεις: 126x39x30 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 8,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΩΔ.2200403962

PADUK 11901102

______________________________________________________________________________________________________________

Paduk κωδ.11901102

Ξύλο paduk με την χαρακτηριστική ερυθριάζουσα απόχρωση, που στην επαφή με ηλιακό φως σκουραίνει σταδιακά σε βάθος χρόνου. Το συγκεκριμένο μπλοκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για «σφηνωτή» λάμα  ή για να κοπεί κατά μήκος και να δώσει ζεύγος πλακιδίων.
Διαστάσεις: 140x35x36 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 5,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on PADUK 11901102

ΕΛΙΑ 919100380

______________________________________________________________________________________________________________

Ελιά κωδ.919100380

Ξύλο ελιάς για «σφηνωτή» λάμα  ή για να κοπεί κατά μήκος και να δώσει ζεύγος πλακιδίων.
Διαστάσεις: 127x39x25 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 6,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΕΛΙΑ 919100380

ΕΒΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ (ΣΠΑΝΙΟΣ) 219110120

______________________________________________________________________________________________________________

Έβενος της Γκαμπόν (σπάνιος) κωδ.219110120

Ξύλο από έβενο της Γκαμπόν, πρώτης ποιότητας (από τις σπανιότερες ποικιλίες έβενου, με ιδανικές φυσικές ιδιότητες), για «σφηνωτή» λάμα ή για να κοπεί κατά μήκος και να δώσει ζεύγος πλακιδίων.
Διαστάσεις: 130x39x28 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 18,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΕΒΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ (ΣΠΑΝΙΟΣ) 219110120

ΕΒΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ (ΣΠΑΝΙΟΣ) 219110121

______________________________________________________________________________________________________________

Έβενος της Γκαμπόν (σπάνιος) κωδ.219110121

Ξύλο από έβενο της Γκαμπόν, πρώτης ποιότητας (από τις σπανιότερες ποικιλίες έβενου, με ιδανικές φυσικές ιδιότητες), για «σφηνωτή» λάμα ή για να κοπεί κατά μήκος και να δώσει ζεύγος πλακιδίων.
Διαστάσεις: 130x39x28 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 18,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΕΒΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ (ΣΠΑΝΙΟΣ) 219110121

ΕΒΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ (ΣΠΑΝΙΟΣ) 219110126

______________________________________________________________________________________________________________

Έβενος της Γκαμπόν (σπάνιος) κωδ.219110126

Ξύλο από έβενο της Γκαμπόν, πρώτης ποιότητας (από τις σπανιότερες ποικιλίες έβενου, με ιδανικές φυσικές ιδιότητες), για «σφηνωτή» λάμα ή για να κοπεί κατά μήκος και να δώσει ζεύγος πλακιδίων.
Διαστάσεις: 130x39x28 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 18,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΕΒΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ (ΣΠΑΝΙΟΣ) 219110126

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΒΕΝΟΥ 919110173

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια έβενου κωδ.919110173

Πλακίδια από έβενο υψηλής ομοιοχρωμίας, για την κατασκευή λαβής μαχαιριού.
Διαστάσεις: 111x29x6 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 6,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΒΕΝΟΥ 919110173

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ROSEWOOD 21908116

______________________________________________________________________________________________________________

Πλακίδια Rosewood κωδ.21908116

Πλακίδια rosewood με έντονα επιμήκη «νερά» για την κατασκευή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 130x31x6 χιλιοστά.
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 7,50

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Ξύλα, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΠΛΑΚΙΔΙΑ ROSEWOOD 21908116