ΜΙΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ 4mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μικάρτα λευκή 4mm

Πλάκα λευκής μικάρτας, για την κατασκευή πλακιδίων για λαβή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 125x60x4 χιλιοστά.

Τιμή 4,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΙΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ 4mm

ΜΙΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ 6mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μικάρτα λευκή 6mm

Πλάκα λευκής μικάρτας, για την κατασκευή πλακιδίων για λαβή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 125x60x6 χιλιοστά.

Τιμή 6,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΙΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ 6mm

ΜΙΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ 10mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μικάρτα λευκή 10mm

Πλάκα λευκής μικάρτας, για την κατασκευή πλακιδίων για λαβή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 125x60x10 χιλιοστά.

Τιμή 7,80 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΙΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ 10mm

ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΑΡΤΑΣ ΛΕΥΚΗΣ 26mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μπλοκ μικάρτας λευκής 26mm

Μπλοκ λευκής μικάρτας για την κατασκευή σφηνωτής λαβής μαχαιριού. Με προσεκτική χρήση το συγκεκριμένο μπλοκ μπορεί να δώσει άνετα δύο διαφορετικές λαβές μαχαιριών.
Διαστάσεις: 125x60x26 χιλιοστά.

Τιμή 17,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΑΡΤΑΣ ΛΕΥΚΗΣ 26mm

ΜΙΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 4mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μικάρτα κόκκινη 4mm

Πλάκα κόκκινης μικάρτας, για την κατασκευή πλακιδίων για λαβή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 125x60x4 χιλιοστά.

Τιμή 4,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΙΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 4mm

ΜΙΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 6mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μικάρτα κόκκινη 6mm

Πλάκα κόκκινης μικάρτας, για την κατασκευή πλακιδίων για λαβή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 125x60x6 χιλιοστά.

Τιμή 6,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΙΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 6mm

ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΑΡΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 26mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μπλοκ μικάρτας κόκκινης 26mm

Μπλοκ κόκκινης μικάρτας για την κατασκευή σφηνωτής λαβής μαχαιριού. Με προσεκτική χρήση το μπλοκ μπορεί να δώσει άνετα δύο διαφορετικές λαβές μαχαιριών
Διαστάσεις: 125x60x26 χιλιοστά.

Τιμή 17,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΑΡΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 26mm

ΜΙΚΑΡΤΑ ΜΑΥΡΗ 6mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μικάρτα μαύρη 6mm

Πλάκα μαύρης μικάρτας, για την κατασκευή πλακιδίων για λαβή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 125x60x6 χιλιοστά.

Τιμή 6,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΙΚΑΡΤΑ ΜΑΥΡΗ 6mm

ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΑΡΤΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 26mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μπλοκ μικάρτας μαύρης 26mm

Μπλοκ μαύρης μικάρτας, για την κατασκευή σφηνωτής λαβής μαχαιριού. Με προσεκτική μπορεί το συγκεκριμένο κομμάτι να δώσει άνετα δύο διαφορετικές λαβές.
Διαστάσεις: 125x58x26 χιλιοστά.

Τιμή 17,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΑΡΤΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 26mm

ΜΙΚΑΡΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 6mm

______________________________________________________________________________________________________________

Μικάρτα κίτρινη 6mm

Πλάκα μικάρτας, για την κατασκευή πλακιδίων για λαβή μαχαιριού.
Διαστάσεις: 125x60x6 χιλιοστά.

Τιμή 6,50 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Μικάρτες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΜΙΚΑΡΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 6mm