ΛΑΜΑ HELLE 605

______________________________________________________________________________________________________________

Λάμα Helle κωδ.605

Νορβηγική λάμα Helle από ανοξείδωτο ατσάλι, τύπου triplex (σάντουιτς), με σκληρό πυρήνα και μαλακότερο ατσάλι στις πλευρικές πλάκες. Ακονισμένη, έτοιμη να υποδεχθεί «σφηνωτή» λαβή και χειροφυλακτήρα.
Οφέλιμο μήκος λάμας: 100 χιλιοστά
Συνολικό μήκος λάμας: 215 χιλιοστά
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 25,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΛΑΜΑ HELLE 605

ΛΑΜΑ HELLE 601

______________________________________________________________________________________________________________

Λάμα Helle κωδ.601

Νορβηγική λάμα Helle από ανοξείδωτο ατσάλι, ακονισμένη, έτοιμη να υποδεχθεί «σφηνωτή» λαβή και χειροφυλακτήρα.
Οφέλιμο μήκος λάμας: 120 χιλιοστά
Συνολικό μήκος λάμας: 260 χιλιοστά
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 26,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΛΑΜΑ HELLE 601

ΛΑΜΑ HELLE 604

______________________________________________________________________________________________________________

Λάμα Helle κωδ.604

Μεγάλη νορβηγική λάμα Helle από ανοξείδωτο ατσάλι, έντονα ακονισμένη, έτοιμη να υποδεχθεί «σφηνωτή» λαβή και χειροφυλακτήρα.
Οφέλιμο μήκος λάμας: 135 χιλιοστά
Συνολικό μήκος λάμας: 250 χιλιοστά
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 30,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΛΑΜΑ HELLE 604

ΛΑΜΑ HELLE 606

______________________________________________________________________________________________________________

Λάμα Helle κωδ.606

Μεγάλη νορβηγική λάμα Helle από ανοξείδωτο ατσάλι, τύπου triplex (σάντουιτς), με σκληρό πυρήνα και μαλακότερο ατσάλι στις πλευρικές πλάκες. Ακονισμένη, έτοιμη να υποδεχθεί «σφηνωτή» λαβή και χειροφυλακτήρα.
Οφέλιμο μήκος λάμας: 125 χιλιοστά
Συνολικό μήκος λάμας: 257 χιλιοστά
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 32,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΛΑΜΑ HELLE 606

ΛΑΜΑ HELLE 602

______________________________________________________________________________________________________________

Λάμα Helle κωδ.602

Νορβηγική λάμα Helle από ανοξείδωτο ατσάλι, ακονισμένη, έτοιμη να υποδεχθεί «σφηνωτή» λαβή και χειροφυλακτήρα. Η σχεδίαση και ο τύπος της λάμας είναι χαρακτηριστικά μαχαιριού για φιλετάρισμα ψαριού.
Οφέλιμο μήκος λάμας: 150 χιλιοστά
Συνολικό μήκος λάμας: 275 χιλιοστά
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 22,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΛΑΜΑ HELLE 602

ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ

______________________________________________________________________________________________________________

Ημικατεργασμένη λάμα

Μεγάλη και σε μήκος και σε πάχος, εξαιρετικής ποιότητας ιαπωνική λάμα san mai (σάντουιτς) από ατσάλια άνθρακος.
Οφέλιμο μήκος λάμας: 182 χιλιοστά
Συνολικό μήκος λάμας: 287 χιλιοστά
Πάχος λάμας: 6 χιλιοστά
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 140,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ

ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΛΑΜΑ HIRO

______________________________________________________________________________________________________________

Ημικατεργασμένη ιαπωνική λάμα Hiro

Ημικατεργασμένη (μη ακονισμένη, χωρίς διαμορφωμένο πρόσθιο πέρας) ιαπωνική λάμα Hiro από GIN-1 ατσάλι, με αμφίκοιλη κόψη, για την κατασκευή GP ή κυνηγετικού μαχαιριού.
Οφέλιμο μήκος λάμας: 106 χιλιοστά
Συνολικό μήκος λάμας: 225 χιλιοστά
Πάχος λάμας: 5 χιλιοστά
«Παραγγέλνοντας, θα παραλάβετε το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε στη φωτογραφία και όχι κάποιο άλλο ίδιο ή παρόμοιο».

Τιμή 90,00 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in Έτοιμες λάμες, Υλικά μαχαιροποιίας | Comments Off on ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΛΑΜΑ HIRO