ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.239

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.239

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Azot cal.12 70mm της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
2. Azot cal.12 65mm της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
3. Azot cal.12 65mm της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
4. Sellier Bellot cal.12 70mm Τσεχοσλοβακίας.
5. Pyrcal cal.12 67mm Ελλάδας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.239

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12, 20 και 28 κωδ.238

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12, 20 και 28 κωδ.238

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Pyrcal cal.12 65mm Ελλάδας.
2. Azot cal.12 70mm της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
3. BPD (Bombrini Parodi-Delfino) cal.12 67mm Ιταλίας, με τυπωμένη στο σώμα του κάλυκα μόνο τη χαρακτηριστική διαγράμμιση που υποδηλώνει κάλυκα “δεύτερης διαλογής”.
4. Gevelot cal.20 65mm Γαλλίας, ασημοπάφυλο.
5. MGM cal.28 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12, 20 και 28 κωδ.238

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.235

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.235

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Beaux cal.12 65mm Ιταλίας.
2. Hirtenberg cal.12 65mm Αυστρίας.
3. Leon Beaux cal.12 65mm Ιταλίας, με τυπωμένο στο σώμα του κάλυκα έναν όμορφο φασιανό και το λογότυπο της τότε διάσημης φίρμας φυσιγγίων του Μιλάνου “Leon Beaux”.
4. SPC cal.12 65mm Ιταλίας, με αναγραφόμενο στο σώμα του κάλυκα το όνομα της πυρίδας “Nobel”, της λέξης “Select” και το κεφάλι ενός σκύλου.
5. Patarca cal.12 65mm Ιταλίας, με ζωγραφισμένο στο σώμα του κάλυκα το κεφάλι μίας τίγρης.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.235

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 Διαγραμμισμένοι κωδ.234

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 διαγραμμισμένοι κωδ.234

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
Η ιδιαιτερότητα αυτής της ομάδας καλύκων είναι ότι φέρουν τη χαρακτηριστική διαγράμμιση που υποδηλώνει κάλυκες “δεύτερης διαλογής” για χρήση, όχι όμως και για συλλογή, αφού τέτοιοι κάλυκες θεωρούνται αρκετά σπάνιοι.
1. BPD (Bombrini Parodi-Delfino) cal.12 65mm Ιταλίας, με αναγραφόμενο στο σώμα του κάλυκα το λογότυπο του οπλοπωλείου “G. Boffola” της ιταλικής πόλης Σαβόνα, καθώς και το λογότυπο της πυρίτιδας S4.
2. BPD (Bombrini Parodi-Delfino) cal.12 65mm Ιταλίας, με αναγραφόμενο στο σώμα του κάλυκα το λογότυπο της πυρίτιδας Κ2.
3. BPD (Bombrini Parodi-Delfino) cal.12 65mm Ιταλίας, με αναγραφόμενο στο σώμα του κάλυκα το λογότυπο της πυρίτιδας C7.
4. BPD (Bombrini Parodi-Delfino) cal.12 65mm Ιταλίας, με αναγραφόμενο στο σώμα του κάλυκα το όνομα “La Pizzarda” και το σκίτσο μίας μπεκάτσας σε πτήση.
5. Beaux cal.12 65mm Ιταλίας με αναγραφόμενο στο σώμα του κάλυκα το όνομα “Silana-εγκαταστάσεις IMAC”.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 Διαγραμμισμένοι κωδ.234

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.20 κωδ.232

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.20 κωδ.232

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. HB cal.20 62mm Γαλλίας, με ανάγλυφα γράμματα στο κάτω μέρος του πάφυλα και ατύπωτο το κυρίως σώμα του. Σπάνιος κάλυκας.
2. Cartoucherie Francaise cal.20 70mm, Γαλλίας.
3. MGM cal.20 70mm Γαλλίας, με τυπωμένο στο σώμα του κάλυκα το λογότυπο του οπλοπωλείο – φυσιγγοκατασκευαστήριου “Dujardin”.
4. Ανώνυμος κάλυκας που φέρει μόνο αστερίσκους στο κάτω μέρος του μεταλλικού του πάφυλα, cal.20 65mm, μάλλον κατασκευής Cartoucherie Francaise Γαλλίας.
5. Cartoucherie Francaise cal.20 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.20 κωδ.232

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.231

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.231

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας, με τυπωμένο στο κυρίως σώμα του κάλυκα το λογότυπο της πυρίτιδας OLYMPIC και το όνομα του Έλληνα εισαγωγέα “Jean Saccas”.
3. Cartoucherie Francaise cal.16 70mm Γαλλίας, με τυπωμένο στα γαλλικά στο κυρίως σώμα του κάλυκα με χρυσοτυπία το σλόγκαν “Ειδικό πρωτάθλημα και διαγωνισμός στην περιστεροβολία”.
4. Cartoucherie Francaise cal.16 65mm Γαλλίας, με τυπωμένο στα γαλλικά στο κυρίως σώμα του κάλυκα με χρυσοτυπία το σλόγκαν “Ειδικό πρωτάθλημα και διαγωνισμός στην περιστεροβολία”.
5. Cheddite cal.16 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.231

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.230

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.230

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Martignoni cal.16 67mm Ιταλίας.
2. Fiocchi cal.16 70mm Ιταλίας.
3. Cartoucherie Francaise cal.16 70mm Γαλλίας, με τυπωμένο στα γαλλικά στο κυρίως σώμα του κάλυκα με χρυσοτυπία το σλόγκαν “Ειδικό πρωτάθλημα και διαγωνισμός στην περιστεροβολία”.
4. BPD cal.16 65mm Ιταλίας.
5. Munitions Sport cal.16 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.230

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.229

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.229

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Diane cal.16 65mm Γαλλίας.
3. Rey cal.16 70mm Γαλλίας.
4. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.
5. Jupiter (εμπορικό σήμα της Cartoucherie Francaise) cal.16 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.229

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 και 16 κωδ.228

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 και 16 κωδ.228

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
2. Beaux cal.12 67mm Ιταλίας.
3. Hirtenberg cal.12 65mm Αυστρίας.
4. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.
5. Leon Beaux cal.12 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 και 16 κωδ.228

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.227

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.227

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. BPD (Bombrini Parodi – Delfino) cal.16 65mm Ιταλίας, με διαγράμμιση στο κυρίως σώμα του κάλυκα που υποδηλώνει “κάλυκα δεύτερης διαλογής”.
2. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.
3. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
4. Fiocchi cal.16 70mm Ιταλίας, με αναγραφόμενη στο κυρίως σώμα του κάλυκα τη γερμανική πυρίτιδα Rottweil και το ελαφάκι – σήμα κατατεθέν της.
5. BPD (Bombrini Parodi – Delfino) cal.16 65mm Ιταλίας, με το λογότυπο της διάσημης σουηδικής πυρίτιδας JK-6 στο κυρίως σώμα του κάλυκα.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.227