ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12, 16 και 20 κωδ.257

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12, 16 και 20 κωδ.257

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Eley cal.20 65mm Αγγλίας.
2. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
3. Fiocchi cal.12 70mm Ιταλίας.
4. Eley cal.16 65mm Αγγλίας.
5. Eley cal.12 65mm Αγγλίας με τυπωμένη στο κυρίως σώμα του κάλυκα στα αγγλικά τη φράση “γεμισμένο στην Ελλάδα”.

Τιμή σετ (πεντάδας): 30 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12, 16 και 20 κωδ.257

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12, 16 και 20 κωδ.256

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12, 16 και 20 κωδ.256

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 70mm Ιταλίας.
2. Snia cal.12 65mm Ιταλίας με τυπωμένο στο σώμα του κάλυκα το λογότυπο της παλιάς πυρίτιδας Κ2.
3. Beaux cal.12 65mm Ιταλίας με τη χαρακτηριστική διαγράμμιση στο κυρίως σώμα του κάλυκα που δηλώνει κάλυκα “δεύτερης διαλογής”.
4. Diane cal.12 65mm Γαλλίας.
5. Leon Beaux cal.12 67mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12, 16 και 20 κωδ.256

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.255

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12, 16 και 20 κωδ.255

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM cal.12 65mm Γαλλίας.
2. Gevelot cal.12 65mm Γαλλίας.
3. SF (Societe Francaise Des Munitions – πρόκειται για την παλιά κοινοπραξία των εταιρειών Gevelot και Gupillat) cal.12 65mm Γαλλίας, ασημοπάφυλο.
4. MGM cal.12 65mm Γαλλίας.
5. Azot cal.12 70mm πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με ατύπωτο το κυρίως σώμα του κάλυκα.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.255

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 και 16 κωδ.250

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 και 16 κωδ.250

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Hirtenberg cal.12 65mm Αυστρίας.
2. Diane cal.16 65mm ασημοπάφυλο Γαλλίας με τυπωμένο στο κυρίως σώμα του κάλυκα το λογότυπο του οπλοπωλείου του Wallor της πόλης του Σαιντ Ετιέν.
3. Diane cal.16 65mm Γαλλίας.
4. Diane cal.16 65mm Γαλλίας με τυπωμένο στο κυρίως σώμα του κάλυκα το λογότυπο του οπλοπωλείου του Wallor της πόλης του Σαιντ Ετιέν.
5. Diane cal.12 65mm Γαλλίας με μοναδική εκτύπωση στο κυρίως σώμα του κάλυκα το γράμμα – τίτλο πυρίτιδας “Τ”.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 και 16 κωδ.250

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.249

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.249

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM cal.12 65mm Γαλλίας.
2. Rey cal.12 65mm Γαλλίας με τυπωμένο στο κυρίως σώμα του κάλυκα το λογότυπο του οπλοπωλείου του Jean Hains του Σαιντ Ετιέν.
3. Rey cal.12 65mm Γαλλίας με τυπωμένο στο κυρίως σώμα του κάλυκα το λογότυπο του οπλοπωλείου του Jean Hains του Σαιντ Ετιέν..
4. Supreme cal.12 65mm Ιταλίας με τυπωμένο το κεφάλι ενός σκύλου και τις λέξεις “Nobel” και “Select”.
5. Fiocchi cal.12 67mm Ιταλίας με τυπωμένο στο σώμα του κάλυκα με καλλιτεχνικά γράμματα το όνομα της πυρίτιδας “DN”.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.249

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.248

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.248

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 67mm Ιταλίας.
2. Eley cal.12 65mm Αγγλίας με αναγραφόμενα στο κυρίως σώμα του κάλυκα το όνομα της πυρίτιδας “Nobel” και “Loaded in Greece”, υποδηλώνοντας ότι ο κάλυκας αυτός προοριζόταν για να γεμιστεί στην Ελλάδα.
3. Snia cal.12 65mm Ιταλίας με αναγραφόμενα στο κυρίως σώμα του κάλυκα το όνομα της πυρίτιδας “Κ2” και τον Έλληνα κατασκευαστή στα γαλλικά “P. Kalkantzakos Fils O.E.”.
4. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
5. Azot cal.12 70mm πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.248

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.247

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.247

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. SMI cal.12 67mm Ιταλίας.
2. SMI cal.12 65mm Ιταλίας.
3. SMI cal.12 67mm Ιταλίας (από τους σπανιότερους κάλυκες της εταιρείας SMI, με αναγραφόμενη στο κυρίως σώμα του κάλυκα τη λέξη “trap”).
4. Cheddite cal.12 67mm Ιταλίας (αναγράφει στο κυρίως σώμα του κάλυκα στα ιταλικά τη φράση “διαμέτρημα 12”).
5. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.247

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.245

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.245

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Cartoucherie Francaise cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας με τυπωμένο στο σώμα του κάλυκα ένα ελάφι σε άλμα και το όνομα της πυρίτιδας DN.
3. Armunit’s cal.16 65mm άγνωστης προέλευσης, με τυπωμένη στο σώμα του κάλυκα τη λέξη “Poudevigne”.
4. Comet cal.16 65mm Γαλλίας (με το χαρακτηριστικό σκίτσο ενός κομήτη στον πάφυλα του φυσιγγίου, αντί της αναγραφής της μάρκας του κάλυκα).
5. Munitions Sport cal.16 65mm Γαλλίας, με ζωγραφισμένο το κεφάλι μιας λέαινας στο κυρίως σώμα του κάλυκα.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.245

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.243

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.243

Πέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Leon Beaux cal.12 65mm Ιταλίας με τυπωμένο στο σώμα του κάλυκα έναν ωραίο φασιανό και το λογότυπο της εταιρείας Leon Beaux.
2. Rey cal.12 65mm Γαλλίας.
3. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
4. MGM cal.12 65mm Γαλλίας.
5. Patarca cal.12 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.243

ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10! κωδ.241

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.10! κωδ.241

Χάρτινος κάλυκας καινούργιος, αχρησιμοποίητος, με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του πριν από 60 περίπου χρόνια. Το κυρίως σώμα του κάλυκα είναι ατύπωτο, ενώ στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα αναγράφεται ο κατασκευαστής του που είναι η παλιά διάσημη φίρμα του Μιλάνου “Leon Beaux”. To ύψος του κάλυκα είναι μόλις 70 χιλιοστά, πράγμα σπάνιο στο διαμέτρημα αυτό που οι κάλυκες έχουν συνήθως ύψος 76 χιλιοστά (οι παλιότεροι) και 89 χιλιοστά (οι νεότεροι).

Τιμή κάλυκα: 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10! κωδ.241