ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.12

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.12

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Martignoni cal.16 65mm Ιταλίας.
2. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας
3. Alma cal.16 65mm Γαλλίας
4. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
5. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.12

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.5

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.5

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Eley Kynoch cal.12 65mm Αγγλίας.
2. Martignoni cal.12 70mm Ιταλίας.
3. Patarca cal.12 70mm Ιταλίας.
4. Fiocchi cal.12 70mm Ιταλίας.
5. Cartoucherie Nationale cal.12 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.5

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.4

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.4

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Rey Freres cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
3. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
4. GBB cal.16 65mm Ιταλίας.
5. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.4