ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.26

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.26

Τέσσερις χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, με μοναδική εξαίρεση τον σπάνιο κάλυκα JK-1 (όχι JK-6) που φέρει οξειδώσεις στο πάνω μέρος του μεταλλικού του πάφυλα.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
2. Gyttorp cal.12 65mm Σουηδίας.
3. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας (με τυπωμένες κάθετες μαύρες γραμμές που υποδηλώνουν κάλυκα “δεύτερης διαλογής”).
4. Cartoucherie Francaise cal.12 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (τετράδας): 15 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.26

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.23

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.23

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Sport Munitions cal.16 65mm Γαλλίας.
3. Cheddite cal.16 65mm Ιταλίας.
4. SFM (Gevelot) cal.16 65mm Γαλλίας.
5. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.23

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.22

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.22

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Hunter cal.12 65mm Ουγγαρίας.
2. Leon Beaux cal.12 70mm Ιταλίας.
3. BPD (Bombrini Parodi) cal.12 67mm Ιταλίας.
4. Azot cal.12 65mm Ρωσίας.
5. BPD (Bombrini Parodi) cal.12 65mm Ιταλίας (με ήπια εκδορά στο επάνω μέρος του).

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.22

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.12

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.12

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Martignoni cal.16 65mm Ιταλίας.
2. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας
3. Alma cal.16 65mm Γαλλίας
4. MGM cal.16 65mm Γαλλίας.
5. Fiocchi cal.16 65mm Ιταλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.12

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.5

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.12 κωδ.5

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Eley Kynoch cal.12 65mm Αγγλίας.
2. Martignoni cal.12 70mm Ιταλίας.
3. Patarca cal.12 70mm Ιταλίας.
4. Fiocchi cal.12 70mm Ιταλίας.
5. Cartoucherie Nationale cal.12 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 20 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.12 κωδ.5

ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.4

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.16 κωδ.4

Πέντε χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι (με γεμάτο καψούλι), ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. Rey Freres cal.16 65mm Γαλλίας.
2. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
3. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
4. GBB cal.16 65mm Ιταλίας.
5. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (πεντάδας): 25 ευρώ

Δείτε Αναλυτική παρουσίαση και φωτογραφίες

Posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες | Comments Off on ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.16 κωδ.4