ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10! κωδ.280

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.10! κωδ.280

Χάρτινος κάλυκας καινούργιος, αχρησιμοποίητος, με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του. Το κυρίως σώμα του κάλυκα είναι ατύπωτο, ενώ στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα και στην περιφέρειά του, αναγράφεται ο κατασκευαστής του που είναι η παλιά διάσημη ιταλική φίρμα Fiocchi. To ύψος του κάλυκα είναι μόλις 67 χιλιοστά, πράγμα πολύ σπάνιο για το διαμέτρημα 10 που οι κάλυκες έχουν συνήθως ύψος 76 χιλιοστά (οι παλιότεροι) και 89 χιλιοστά (οι σύγχρονοι).

Τιμή κάλυκα: 25 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.