ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΚΑΣ cal.10! κωδ.279

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινος κάλυκας cal.10! κωδ.279

Χάρτινος κάλυκας καινούργιος, αχρησιμοποίητος, με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκε από τον κατασκευαστή του. Το κυρίως σώμα του κάλυκα είναι ατύπωτο, ενώ στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα αναγράφεται ο κατασκευαστής του που είναι η παλιά γνωστή γαλλική φίρμα Cartoucherie Francaise. To ύψος του κάλυκα βρίσκεται ανάμεσα στα σύγχρονα ύψη των καλύκων magnum (76 χιλιοστά) και super magnum (89 χιλιοστά). Για την ακρίβεια είναι 80 χιλιοστών, ύψος κάλυκα που συνηθιζόταν τόσο στο διαμέτρημα 10, όσο και στο διαμέτρημα 12, κυρίως στη Γαλλία και στο Βέλγιο, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

Τιμή κάλυκα: 25 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.