ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ cal.10 κωδ.283

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες cal.10 κωδ.283

Τέσσερις ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ χάρτινοι κάλυκες για συλλογή, χωρίς καψούλι, σε διαμέτρημα 10, όλοι από την θρυλική αγγλική φίρμα Eley, την εταιρεία που εφηύρε το φυσίγγι!
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά.
1. Eley cal.10 65mm Αγγλίας, με μεταλλικό πάφυλα ύψους 8 χιλιοστών.
2. Eley cal.10 65mm Αγγλίας, με μεταλλικό πάφυλα ύψους 16 χιλιοστών.
3. Eley cal.10 72mm Αγγλίας, με μεταλλικό πάφυλα ύψους 16 χιλιοστών.
4. Eley cal.10 75mm Αγγλίας, με μεταλλικό πάφυλα ύψους 16 χιλιοστών.

Τιμή σετ (τετράδας): 40 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.