ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΑΛΥΚΕΣ κωδ.277

______________________________________________________________________________________________________________

Χάρτινοι κάλυκες κωδ.277

Εικοσιπέντε χάρτινοι κάλυκες, για συλλογή, παλαιοί, αχρησιμοποίητοι, με γεμάτο καψούλι, ακριβώς όπως βγήκαν από τον κατασκευαστή τους, ιδανικοί για το ξεκίνημα ή τον εμπλουτισμό μιας συλλογής. Κανένας από τους κάλυκες αυτής της σειράς δεν είναι όμοιος με τους κάλυκες των κωδικών 275, 276 και 278 (πρόκειται για μία συλλογή εκατό καλύκων που “έσπασε” σε τέσσερα ίσα μέρη). Στην “Αναλυτική περιγραφή” μπορείτε να δείτε τμηματικά αυτή την ομάδα καλύκων.
Η περιγραφή τους γίνεται με τη σειρά της φωτογραφίας, από αριστερά προς τα δεξιά, αναφέροντας μόνο το διαμέτρημα και τον κατασκευαστή τους, όπως αυτός αναγράφεται στο κάτω μέρος του μεταλλικού πάφυλα του κάλυκα.
1. SMI cal.12 65mm Ιταλίας.
2. Cartoucherie Nationale cal.12 70mm Γαλλίας.
3. Rottweil cal.12 65mm Γερμανίας.
4. M. Gaupillat cal.12 65mm Γαλλίας.
5. Cartoucherie Nationale ασημοπάφυλο cal.12 65mm Γαλλίας.
6. SF cal.12 65mm Γαλλίας.
7. Azot cal.12 70mm Ρωσίας.
8. Fiocchi cal.12 65mm Ιταλίας.
9. Eley cal.12 65mm Αγγλίας.
10. Diane cal.16 65mm Γαλλίας.
11. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
12. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.
13. B.P.D. cal.16 65mm Ιταλίας.
14. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
15. Cartoucherie Nationale cal.16 65mm Γαλλίας.
16. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.
17. Gevelot cal.16 65mm Γαλλίας.
18. B.P.D. cal.16 65mm Ιταλίας.
19. B.P.D. cal.20 65mm Ιταλίας.
20. Orbea cal.20 65mm Ισπανίας.
21. Gevelot cal.20 65mm Γαλλίας.
22. Gevelot cal.20 65mm Γαλλίας.
23. Gevelot cal.20 70mm Γαλλίας.
24. Galand cal.20 65mm Γαλλίας (πολύ σπάνιο).
25. MGM cal.32 60mm Γαλλίας.

Τιμή σετ (εικοσιπεντάδας): 80 ευρώ

This entry was posted in >Συλλεκτικά Αντικείμενα, Κάλυκες. Bookmark the permalink.